Nierziekten

Inleiding
U vindt hiernaast de Ziezonbrochure over een leerling met een nierziekte.

Wat is een nierziekte?
De werking van nieren bestaat uit het verwijderen van afvalstoffen uit het bloed en zorgen voor de juiste vocht en zoutbalans. Daarnaast maken de nieren hormonen aan. Een goede nierfunctie is belangrijk voor het functioneren van het lichaam. Als de nieren niet (meer) goed werken spreken we van nierschade, nierfalen of nierinsufficiëntie. Dit kan een chronisch proces zijn, of acuut optreden. Een kind met een nierziekte zal zich moe en zwak voelen. De behandeling bestaat in eerste instantie uit een dieet en medicijnen. In een latere fase kan dialyse of zelfs een niertransplantatie nodig zijn. In Nederland zijn er ongeveer vierhonderd kinderen en jongeren tot achttien jaar die een ernstige nierziekte hebben. Bij ongeveer 75 van hen is de bloedzuiverende werking van de nieren zo laag, dat zij hun bloed op een kunstmatige manier moeten schoonspoelen door middel van dialyse. Elk jaar starten 20 tot 25 kinderen met een dialyseprogramma.

 

De gevolgen op school
In het algemeen kan men zeggen dat een nierziekte leidt tot een verminderd energieniveau, waardoor de concentratie op schoolse taken afneemt. De meeste kinderen met een nierziekte volgen een vocht en natriumbeperkt dieet. Soms is een ziekenhuisopname nodig.


De brochure
In de brochure die u hiernaast kunt downloaden geven we uitgebreid informatie over nierziekten, de gevolgen voor het onderwijs en de mogelijke aanpassingen op school.

Van het Nefrotisch syndroom en HUS zijn een aparte ziezonbrochure te downloaden.

Ziezon-brochure Leerling met Nefrotisch syndroom

Ziezon-brochure Leerling met Hus


In gesprek

Neem gerust contact op met een van de consulenten. Op onze landkaart kunt u de contactgegevens van een consulent bij u in de regio vinden.


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs