Nierziekten

ziezon-brochures-200

Wat weten we?
In Nederland zijn er ongeveer vierhonderd kinderen en jongeren tot achttien jaar die een ernstige nierziekte hebben. Bij ongeveer 75 van hen is de bloedzuiverende werking van de nieren zo laag, dat zij hun bloed op een kunstmatige manier moeten schoonspoelen door middel van dialyse. Elk jaar starten 20 tot 25 kinderen met een dialyseprogramma.


Wat betekent dat voor de praktijk?

Behalve de aard van de leerachterstand verschilt ook de omvang van de leerachterstand bij dialyserende leerlingen. Vooral kleuters lopen het risico op meerdere fronten een forse leerachterstand te ontwikkelen. De oorzaak hiervan is in de eerste plaats gelegen in de nierziekte zelf. Doordat het kind zich niet lekker voelt, pikt het minder op en blijft de ontwikkeling van voorschoolse vaardigheden achter. Daarnaast speelt de houding van de omgeving een belangrijke rol. Veel ouders en leerkrachten ontzien de zieke kleuter. Ze dagen het kind onvoldoende uit om actief deel te nemen aan het onderwijsleerproces, ook omdat ze het lastig vinden om goed in te schatten welke eisen ze aan het kind kunnen stellen. Het is extra lastig als de kinderen van deze ‘onzekerheid’ profiteren, en ook dat gebeurt. Er zijn bij voorbeeld jongeren die hemodialyseren en aangeven dat zij daarna te moe zijn om thuis nog huiswerk te maken, terwijl zij feitelijk maar weinig last hebben van een dialysekater. Hebt u aanwijzingen dat uw leerling soortgelijk gedrag vertoont, bespreek dan samen de risico’s van de oplopende achterstand. Volg de leerling daarna goed en schrik niet terug voor het toetsen van de voortgang. Het is juist bij nierzieke leerlingen van groot belang om de leerontwikkeling nauwgezet te volgen. Dat voorkomt schooluitval op de lange termijn. Het is in dit verband ook belangrijk dat prestaties en vorderingen van dialyserende kinderen niet anders worden beoordeeld dan die van hun klasgenoten.


In gesprek

Neem gerust contact op met een van de consulenten. Op onze landkaart kunt u de contactgegevens van een consulent bij u in de regio vinden.


Print Friendly

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs