Nefrotisch Syndroom

Inleiding

U vindt hier een samenvatting van de Ziezonbrochure over een leerling met het nefrotisch syndroom en een link naar de brochure.


Wat is het nefrotisch syndroom?

Het nefrotisch syndroom is een ziekte met een combinatie van verschijnselen, waarvan de oorzaak in de nieren ligt. Het is geen ziekte met één bepaalde oorzaak, maar een aandoening die het gevolg kan zijn van velerlei afwijkingen. Het nefrotisch syndroom wordt in Nederland jaarlijks bij gemiddeld 57 kinderen vastgesteld. Bij de meeste kinderen ontstaan de klachten rond het 3e-4e levensjaar.

De behandeling richt zich vooral op het bestrijden van de symptomen. Het belangrijkste medicijn hierbij is Prednison. Dit kan bij kortdurende behandeling leiden tot een grotere eetlust, een bol gezicht, verhoogde bloeddruk, tragere groei, gedragsveranderingen en verhoogde vatbaarheid voor infecties.

De symptomen van het nefrotisch syndroom zijn:
-vermoeidheid en malaise;
-gewichtstoename;
-verminderde urineproductie;
-oedeem (vochtophoping) met name van enkels, (onder-)benen, buik en gelaat;
-verminderde eetlust.


Onderwijs

Bekend is dat kinderen met het nefrotisch syndroom ernstige vermoeidheidsklachten hebben. Ze komen ’s morgens vaak later op gang, kunnen hun bed niet goed uitkomen (het gaat hierbij niet om pubergedrag). Na een lange schooldag hebben ze vaak te weinig energie om nog huiswerk te kunnen maken. In de actieve fase van het nefrotisch syndroom is er vaak sprake van veelvuldig, onregelmatig schoolverzuim en concentratieproblemen, waardoor deze kinderen een achterstand kunnen oplopen met hun schoolwerk.

Daarnaast kan er als gevolg van het medicijngebruik sprake zijn van een lage afweer. Dit maakt hen vatbaarder voor infecties, waarvan zij langzamer herstellen dan anderen en waardoor ook schoolverzuim ontstaat.

Een zoutbeperkt dieet en/of vochtbeperking is nodig als het kind vocht vasthoudt. Soms is er ook sprake van een cholesterolbeperking. Informeer bij de ouders naar eventuele dieetvoorschriften en hoe je daar op school rekening mee kunt houden.

In de brochure gaan we uitgebreid in op aanpassingen die u kunt nemen op school om aan de specifieke behoeften van een kind met het nefrotisch syndroom tegemoet te komen.


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs