Leukemie

Inleiding
U vindt hier een samenvatting van de Ziezonbrochure over leukemie en een link naar de gehele brochure.

Wat is leukemie?
Leukemie is de meest voorkomende vorm van kinderkanker. Er zijn drie vormen van leukemie:

  • Acute lymfatische leukemie (ALL)
  • Acute Myeloïde Leukemie (AML)
  • Chronische Myeloïde Leukemie (CML)

Leukemie is kanker van bloedcellen. Bloedcellen worden in het beenmerg van vrijwel alle botten in ons lichaam gemaakt. De drie vormen bespreken we in de brochure. ALL is de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. Per jaar wordt ALL bij ongeveer 120 kinderen in Nederland vastgesteld. ALL komt op alle leeftijden voor op de kinderleeftijd van 0 tot 18 jaar, met een piek op de kleuterleeftijd, maar het komt ook voor bij volwassenen. Leukemie wordt voornamelijk behandeld met chemotherapie.

Tijdens de behandeling zal de leerling regelmatig opgenomen zijn in een ziekenhuis. Vaak duren deze opnames slechts enkele dagen. Zoveel mogelijk mag de leerling tussen de opnames door gewoon naar school, al is het maar voor een deel van de dag. Bij twijfel is overleg door ouders met de behandelend arts aan te raden. Schoolbezoek zal, zeker in het begin van de behandeling, heel onregelmatig zijn. Echter het komt ook voor dat de leerling voor langere tijd niet naar school zal gaan, vooral bij de vorm AML.

Leukemie is niet besmettelijk voor anderen. De leerling met leukemie kan door de behandeling wel erg vatbaar zijn voor infecties. Het is daarom belangrijk goed met de ouders te bespreken welke maatregelen genomen moeten worden om het risico op een infectie zoveel mogelijk te beperken.


Onderwijs

Als gevolg van ziekte en/of behandeling kunnen er verschillende problemen met het leren ontstaan. Deze problemen kunnen van voorbijgaande aard of blijvend zijn en zijn voor iedere leerling met leukemie verschillend. Veel voorkomende gevolgen zijn; vermoeidheid, concentratieverlies en problemen met de motoriek. In de brochure besteden we uitgebreid aandacht aan de gevolgen voor het onderwijs en de mogelijke aanpassingen.


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs