HUS

Informatie en advies voor leraren
U vindt hier de Ziezonbrochure over een leerling met HUS. HUS is een zeldzame aandoening, die zowel bij meisjes als bij jongens voorkomt.

Wat is Hus?
De afkorting HUS staat voor Hemolytisch Uremisch Syndroom. HUS ontstaat als reactie op een darminfectie, veelal veroorzaakt door de E-coli-bacterie. Het ziektebeeld kenmerkt zich door een combinatie van nierfalen en bloedarmoede door afbraak van de rode bloedcellen. De ziekte is niet besmettelijk.

De gevolgen op school
Bij patiënten met een HUS is er bijna altijd sprake van een ziekenhuisopname en soms is opname op de Intensive Care voor kinderen noodzakelijk. Herstelt de leerling van een HUS, dan zijn er op school geen specifieke aanpassingen nodig. Tijdens de ziekenhuisopname zijn contact houden met de leerling, de klas informeren en aanpassingen in het lesprogramma noodzakelijk.

De brochure
In de brochure die u hiernaast kunt downloaden, geven we informatie over het ziektebeeld HUS en besteden we aandacht aan de gevolgen voor het onderwijs. We geven tips die ervoor zorgen dat een leerling met HUS tijdens de afwezigheid op school de benodigde aandacht zal krijgen.


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs