Hersentumor

Inleiding
Hier is een korte samenvatting van de Ziezonbrochure over een leerling met een hersentumor en hiernaast een link naar de gehele brochure. U krijgt in de brochure informatie over het ziektebeeld en adviezen om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de gevolgen voor het onderwijs.

Wat is een hersentumor?
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een laaggradige hersentumor en een hooggradige hersentumor. Een laaggradige tumor groeit minder ongeremd, blijft binnen het weefsel waarin het ontstaat en zaait niet uit. Maar een laaggradige tumor kan wel voor nare consequenties zorgen. Doordat de schedel een afgesloten ruimte is, komt gezond hersenweefsel in de verdrukking, waardoor het beschadigd raakt. Een hooggradige tumor is in principe een kwaadaardige tumor, groeit in het omringende weefsel en kan uitzaaien binnen het centraal zenuwstelsel. Er zijn verschillende soorten hooggradige tumoren. De genezingskans hangt af van de soort hersentumor en de plaats waar de hersentumor zich bevindt.
Er zijn drie basisbehandelingen mogelijk bij een hersentumor, die ook gecombineerd kunnen worden:

  • een operatie
  • radiotherapie (bestraling)
  • een behandeling met medicijnen (chemotherapie)

De behandelduur en de gevolgen hiervan hangen af van de soort hersentumor.

Wat zijn de gevolgen op school?
De groep kinderen met een hersentumor is een zeer heterogene groep. Symptomen en stoornissen zijn divers, afhankelijk van de locatie en aard van de tumor, de behandeling en de leeftijd van de leerling. De leraar kan bij een leerling met een hersentumor geconfronteerd worden met cognitieve stoornissen, maar ook met neurologische uitval en problemen op sociaal-emotioneel gebied.
Sommige effecten zijn van voorbijgaande aard, andere van blijvende aard. Soms manifesteert een stoornis zich al aan het begin van het ziekteproces, andere gevolgen kunnen maanden tot zelfs jaren na de behandeling zichtbaar worden. In de brochure die u hiernaast kunt downloaden geven we uitgebreid informatie over hersentumoren, de gevolgen voor het onderwijs en de mogelijke aanpassingen op school.


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs