Hartafwijkingen

Wat weten we?
Jaarlijks worden in Nederland ca. 1500 baby’s geboren met een hartafwijking. Gelukkig zijn lang niet alle aangeboren hartafwijkingen ernstig. Sommige verdwijnen vanzelf, andere hebben nauwelijks invloed op het dagelijks leven. Een aantal jongeren heeft echter een hartafwijking die (ingrijpend) van invloed is op hun leefwijze, bijvoorbeeld door inspanningsbeperkingen (ook al zijn ze geopereerd). Weet u niet precies wat de adviezen zijn over de leefwijze voor uw kind, dan kunt u dit het beste met uw kindercardioloog bespreken voordat uw kind naar de middelbare school gaat.

Wat betekent dat voor de praktijk?
Kinderen met aangeboren hartafwijkingen kunnen op school problemen ervaren. Het is van belang dat er goed overleg is tussen school en thuis. Voor meer informatie hartstichting-en-school

Lees ook het artikel op pagina 11: “Onderwijs en school…ook als je een aangeboren hartafwijking hebt” (Sinus, september 2017).


In gesprek
Neem gerust contact op met een van de consulenten. Op onze landkaart kunt u de contactgegevens van een consulent bij u in de regio vinden.


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs