Epilepsie

Inleiding
Op deze pagina staat informatie over epilepsie en over de gevolgen van deze aandoening voor het onderwijs. Uitgebreide informatie vindt u in de Ziezon-brochure hierover die u vanaf deze pagina kunt downloaden.

Wat is epilepsie?
Iemand heeft epilepsie als hij regelmatig aanvallen heeft. Deze aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. Bij een aanval kan een kind vallen, schokken, vreemde bewegingen maken, iets vreemds ruiken of even afwezig zijn. In Nederland hebben ongeveer 100.000 personen epilepsie. Epilepsie openbaart zich veelal in de kindertijd. Hierdoor is de kans groot dat op elke school wel kinderen zitten met epilepsie.

De ernst kan bij kinderen sterk verschillen. Het ene kind heeft dagelijks te maken met aanvallen terwijl het andere kind er maar af en toe last van heeft. De belangrijkste medische behandelwijze bij epilepsie is het gebruik van medicatie, meestal in de vorm van pillen of drankjes.

Gevolgen voor het onderwijs
Een aanval kan op ieder moment optreden, ook op school. Aanvallen kunnen enkele seconden tot meerdere minuten duren. Als een aanval langer dan drie tot vijf minuten duurt, dan is medische aandacht veelal nodig. De meeste mensen krijgen een gevoel van paniek of angst wanneer ze voor de eerste keer iemand zien die een epileptische aanval krijgt. Leerlingen zullen naar de leraar kijken om te zien wat er moet gebeuren. Het is daarom belangrijk dat de leraar kalm reageert en de leerling met epilepsie de hulp biedt die nodig is. Om goed voorbereid te zijn, is het van belang dat de leraar geïnstrueerd is door de ouders of een arts.

Een kind kan extra aandacht nodig hebben bij het volgen van onderwijs door de gevolgen van epilepsie. Het LWOE (Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie) heeft binnen Passend Onderwijs een uitzonderingspositie en ontvangt jaarlijks aparte financiering van het ministerie OCW voor de landelijke ambulante begeleiding van leerlingen met epilepsie. Ouders, artsen, jongeren, scholen en samenwerkingsverbanden kunnen leerlingen met epilepsie rechtstreeks aanmelden bij het LWOE.

De brochure
In de brochure, die u vanaf deze pagina kunt downloaden, gaan we uitgebreid in op epilepsie en aanvallen, de oorzaken en de behandeling van epilepsie. Met name de gevolgen die epilepsie kan hebben op school, komen uitgebreid aan de orde. Daarnaast verwijzen we met links naar documenten en relevante websites.

LWOE
Heb jij epilepsie en ervaar jij leerproblemen? Heeft u een leerling met epilepsie in de klas? Of bent u ouder van een kind met epilepsie met school- of leerproblemen? In bovenstaande voorlichtingsfilm ziet u wat de begeleiding door een onderwijskundig begeleider van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) een leerling heeft opgeleverd.


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs