Epilepsie

Inleiding
U vindt hier een samenvatting van de Ziezonbrochure over epilepsie en een link naar de gehele brochure.

Wat is epilepsie?
Iemand heeft epilepsie als hij regelmatig aanvallen heeft. Deze aanvallen ontstaan door een plotselinge tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. Bij een aanval kan een kind vallen, schokken, vreemde bewegingen maken, iets vreemds ruiken of even afwezig zijn. Epilepsie komt voor bij 1 op de 150 mensen. In Nederland hebben dus ongeveer 100.000 personen epilepsie. Op elke school kunnen leerlingen zitten met epilepsie omdat epilepsie veelal begint in de kindertijd.

Aanvallen
Het ene kind heeft dagelijks te maken met aanvallen terwijl andere kinderen er maar af en toe last van hebben. De belangrijkste behandelwijze bij epilepsie is het gebruik van anti-epileptica (meestal in de vorm van pillen of drankjes). Aanvallen kunnen van enkele seconden tot meerdere minuten duren. Als een aanval langer dan 3 of 5 minuten duurt, dan is medische aandacht veelal nodig. Dit is afhankelijk van de richtlijn die de behandelend arts hiervoor met ouders afspreekt. Ouders moeten dat aan de school doorgeven.

Hoe ga je om met een epileptische aanval in de klas?
De meeste mensen krijgen een gevoel van paniek of angst wanneer ze voor de eerste keer iemand zien die een epileptische aanval krijgt. Leerlingen zullen naar de leraar kijken om te zien wat er moet gebeuren. Het is daarom belangrijk dat de leraar een voorbeeld is door kalm te reageren en de leerling met epilepsie de hulp te bieden die nodig is. Een leraar moet hierover instructie krijgen van de ouders of de arts.

Tips voor het onderwijs op school
Voor het lesgeven aan kinderen met epilepsie is een bijzondere aanpak meestal niet nodig, zelfs ongewenst. Zij willen graag behandeld worden als “gewone” leerlingen en niet als buitenbeentjes.

Een positieve houding met betrekking tot wat wel mogelijk is voor een kind met epilepsie is het uitgangspunt. Zowel een actieve kijk- en luisterhouding als stimuleren en zelfvertrouwen geven, helpen het kind met epilepsie het gevoel van eigenwaarde te ontwik­kelen. Daarbij is het belangrijk om de nieuwe leerstof gevarieerd aan te bieden en regelmatig te controleren of de gegeven uitleg is overgekomen. Ook kunnen enkelvoudige opdrachten en korte overzichtelijke taken uitkomst bieden.

Onderwijs en epilepsie (LWOE)
Het LWOE (Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie) verzorgt gratis de landelijke ambulante begeleiding van leerlingen met epilepsie. Ouders, artsen, jongeren, scholen en samenwerkingsverbanden kunnen deze leerlingen rechtstreeks aanmelden bij het LWOE.

Video LWOE: Leerling met epilepsie in de klas?


In gesprek

Neem gerust contact op met een van de consulenten. Op onze landkaart kunt u de contactgegevens van een consulent bij u in de regio vinden.


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs