Eetstoornissen

Inleiding
Wanneer eten een probleem wordt bij een leerling kan dit grote gevolgen hebben voor het psychisch en lichamelijk welbevinden. De ontwikkeling van de leerling kan in het gedrang komen. Hieronder vindt u een samenvatting van de Ziezonbrochure over eetstoornissen. Heeft u behoefte aan meer informatie dan kunt u hiernaast doorlinken naar de uitgebreide Ziezonbrochure over eetstoornissen en school.


Wat is een eetstoornis?
Een eetstoornis is een psychische aandoening waarbij er sprake is van afwijkend eetgedrag al dan niet gepaard gaande met compensatiegedrag (braken/laxeren/sporten) en een verstoord zelfbeeld. Eetstoornissen kunnen ernstige (lichamelijke) gevolgen hebben. Snelle signalering en behandeling is noodzakelijk. Er zijn verschillende soorten eetstoornissen, anorexia nervosa en boulimia nervosa zijn de meest bekende.


Een eetstoornis op school

Vooral in de puberleeftijd ontstaan eetstoornissen. Ook kinderen die nog op de basisschool zitten kunnen een eetstoornis ontwikkelen. De school heeft vaak een signalerende functie. Het is belangrijk om met de leerling in gesprek te gaan wanneer er signalen zijn die passen bij een eetstoornis. Als leraar is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze signalen en te weten wat hij/zij vooral wel en vooral niet moet doen, wanneer er gedacht wordt aan een eetstoornis. In de Ziezonbrochure besteden we hier uitgebreid aandacht aan.
Zijn er vragen of problemen met betrekking tot het onderwijs, neem contact op met een Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen. Een aantal hiervan is gespecialiseerd in de begeleiding van eetstoornissen op school. Voor meer algemene inhoudelijke informatie over ziek zijn en de onderwijs kijk op deze website onder ‘leraren’.


De behandeling

Eetstoornissen zijn ernstige ziekten. De lichamelijke en sociale gevolgen zijn groot en de weg naar genezing is vaak lang. Naarmate een eetstoornis langer duurt, wordt het moeilijker deze met succes te behandelen. De drempel naar de hulpverlening is echter hoog, omdat patiënten vaak moeilijk erkennen dat zij hulp nodig hebben. De eerste hulpvraag komt binnen bij de huisarts. De huisarts kan doorverwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De behandeling vindt plaats bij een GGZ-instelling waar gecombineerde zorg geboden wordt. De voorkeur gaat ernaar uit om een behandeling te laten plaats vinden op een plek waar expertise is op het gebied van eetstoornissen. Soms zal het nodig zijn een leerling op te nemen in het ziekenhuis of een GGZ-instelling. De ervaring leert dat het blijven volgen van onderwijs tijdens de behandeling het genezingsproces van de leerling kan bevorderen. Tijd besteden aan onderwijs is wel afhankelijk van de lichamelijke en psychologische conditie van de patiënt zoals de behandelaar die inschat.


Leraar 24: hoe ga je om met een leerling met een eetstoornis


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs