Cystic Fybrosis

Inleiding
U vindt hier de Ziezonbrochure over Cystic Fibrosis (CF) en onderwijs.

Wat is Cystic Fibrosis?

Cystic Fibrosis (CF, ook wel taaislijmziekte) is een ernstige aangeboren aandoening die (vooralsnog) niet te genezen is. De ziekte tast o.a. het functioneren van longen en spijsverteringsstelsel aan. Door de toegenomen kennis over deze ziekte en de intensievere zorg is de levensverwachting van patiënten de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Leerlingen met deze ziekte kunnen over het algemeen wel gewoon naar school, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

In Nederland lijden er naar schatting 1500 mensen aan deze ziekte, waarvan de helft volwassenen. Tijdens het verloop van de ziekte worden de klachten over het algemeen steeds ernstiger. Door intensieve (medische) zorg en nieuwe generaties medicijnen is de kwaliteit van leven sterk verbeterd. De behandeling van CF bestaat grofweg uit drie onderdelen:

  • Het voorkomen en bestrijden van luchtweginfecties met behulp van medicatie en fysiotherapie.
  • Het op peil houden van de algemene conditie.
  • Het behandelen van spijsverteringsstoornissen en het op peil houden van de voedingstoestand.

Gevolgen op school
In het algemeen hebben leerlingen met CF minder energie dan gezonde leerlingen. Dit betekent dat er gezocht moet worden naar een goede balans tussen het leren op school en de activiteiten buiten school. Communicatie daarover met de ouders en alle betrokkenen binnen de school is daarbij van het grootste belang. Voor een leerling met CF vraagt de overgang naar het voortgezet onderwijs extra aandacht en zullen er opnieuw afspraken moeten worden gemaakt over de ziekte, de zorg en de ondersteuningsmogelijkheden op school. Als er meerdere leerlingen met CF op dezelfde school zitten zal er een strikt segregatiebeleid moeten worden toegepast. Dit is nodig omdat in de longen van CF-patiënten bacteriën kunnen zitten die voor gezonde mensen niet gevaarlijk zijn, maar het ziekteproces van mensen met CF negatief kunnen beïnvloeden.

De brochure

In de brochure die u hier kunt downloaden, besteden we uitgebreid aandacht de ziekte CF en aan de gevolgen voor het onderwijs en de aanpassingen die mogelijk zijn.

LinksPrint Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs