Crohn en Colitis Ulcerosa

Inleiding
Hieronder vindt u een samenvatting van de Ziezonbrochure over de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u hiernaast doorlinken naar de uitgebreide Ziezonbrochure.

Crohn en colitis ulcerosa
Een leerling van uw school heeft de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn darmziekten die veel invloed kunnen hebben op het functioneren van de leerling op school. De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn beide chronische darmontstekingen. Veel voorkomende klachten zijn buikpijn, diarree, vermoeidheid en groeiachterstand. De ernst van de ziekte verschilt van persoon tot persoon. De een ondervindt veel meer beperkingen van de ziekte dan de ander.

Jaarlijks komen er in Nederland ongeveer 250 kinderen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa bij. Vaak gaat aan het stellen van de definitieve diagnose een lange periode van onzekerheid, wisselende klachten en onderzoek vooraf.

De behandeling
De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn chronisch van aard. Omdat de oorzaak van de ziekten niet precies bekend is, richt de behandeling zich niet op definitieve genezing, maar op het in toom houden van de klachten. Een leerling moet blijvend medicijnen gebruiken. Sommige leerlingen gebruiken sondevoeding of hebben een darmstoma. Soms is een operatie nodig.

Gevolgen voor het onderwijs
Als een leerling de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa heeft, moet de school met een aantal medische zaken rekening houden. De belangrijkste aandachtspunten zijn:
Toiletgebruik; de leerling moet vaker dan gemiddeld naar het toilet
Vermoeidheid; school moet alert zijn op vermoeidheid bij de leerling
Medicatie; een leerling moet medicatie gebruiken en kan last hebben van bijwerkingen
Sondevoeding; school moet zo nodig sondevoeding faciliteren
Stoma; een leerling met een darmstoma moet in de gelegenheid zijn die te verzorgen op school
Veranderlijkheid van de klachten; de ene dag kan het veel beter gaan dan de andere dag

In de brochure besteden we aandacht aan eventuele aanpassingen op school. Aan de orde komen:
Aangepast lesprogramma
Uitwisseling van informatie
De rol van de consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen
-Passend onderwijs
KlasseContact

Zie ook het kopje ‘Leraren’ op deze site, waar uitgebreid wordt ingegaan op deze onderwerpen.


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs