Astma

Inleiding
U vindt hier de Ziezonbrochure over een leerling met astma. Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. Ongeveer 10-15 % van alle kinderen heeft een vorm van astma. Dus in elke klas zijn dat 2-3 kinderen!

Wat is astma?
Astma is een chronische luchtwegaandoening en bij astma speelt aanleg een belangrijke rol. Door astma is er naast de benauwdheid ook sprake van kortademigheid, soms van een piepende ademhaling en slijm opgeven. Astma is een aandoening die goed te behandelen is met medicatie en leefregels. Astma hoeft geen bedreiging te zijn voor de ontwikkeling, maar het vraagt wel veel van ouders en kind. In principe kun je aan kinderen met astma hetzelfde vragen als aan gezonde kinderen. Ze verdienen daarbij steun van de omgeving en met name van de school.

Gevolgen op school
In het algemeen heeft astma geen directe invloed op de cognitieve mogelijkheden van een kind. Door regelmatig schoolverzuim en door minder actieve aanwezigheid tijdens de les kan er wel een achterstand optreden. Door het vermijden van inspanning (omdat dit een aanval zou kunnen uitlokken) kunnen de motorische vaardigheden minder ontwikkeld zijn. Een motiverende en uitlokkende houding van de leerkracht is hierbij gewenst. In principe kan een kind met astma gewoon deelnemen aan de bewegingslessen. Het naar schoolgaan is de meest natuurlijke activiteit van een kind en dus erg belangrijk. School biedt houvast en structuur, geeft uitdaging en stelt eisen, leidt aandacht af van ziekte, biedt veel mogelijkheden tot contact met leeftijdsgenoten en dus tot sociale ontwikkeling en biedt toekomstgerichtheid. Goede afspraken maken met de ouders is belangrijk.

De brochure
In de brochure die u hiernaast kunt downloaden, geven we informatie over het ziektebeeld astma. We besteden aandacht aan de gevolgen voor het onderwijs en we geven tips voor leraren over hoe ze in de klas rekening kunnen houden met een leerling met astma.

Klokhuisfilm over astma


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs