Allergie

Inleiding
Hieronder vindt u een samenvatting van de Ziezonbrochure over allergie en de gevolgen voor het onderwijs. Heeft u behoefte aan meer informatie dan kunt u hiernaast doorlinken naar de uitgebreide Ziezonbrochure.

Wat is een allergie?
In het medisch woordenboek wordt allergie omschreven als: Een specifieke reactie van het immuunsysteem op lichaamsvreemde stoffen die normalerwijze niet schadelijk zijn. De ‘lichaamsvreemde stoffen’ waar sommige mensen allergisch op reageren worden allergenen genoemd. Voorbeelden van allergenen zijn boompollen, graspollen, huisstofmijten, huisdieren, insectengif, geneesmiddelen en voedingsmiddelen. Allergieën komen de laatste 30 jaar steeds vaker voor en vormen wereldwijd een serieus gezondheidsprobleem. In Nederland heeft 1 op de 4 mensen last van een (chronische) allergie.


Wat zijn de klachten?
Mensen die hier gevoelig voor zijn krijgen na contact met deze allergenen allergische klachten, zoals bijvoorbeeld galbulten, eczeem, benauwdheid, een loopneus, niesbuien en/of tranende ogen. De allergenen kunnen het lichaam binnenkomen via de neus, mond en/of contact met de huid. Mensen die allergisch zijn ervaren serieuze klachten. Uit onderzoek is bekend dat de kwaliteit van leven door een allergie wordt aangetast. Een allergie heeft, naast lichamelijke klachten, onder andere een negatief effect op de nachtrust en het concentratievermogen. Allergie heeft daarmee invloed op het dagelijks functioneren op school, op het werk, thuis en in het sociale leven.


Hoe is de behandeling?
De uitlokkende stoffen of allergenen vermijden en daarnaast medicijnen om een allergische reactie te voorkomen of om te bestrijden, waaronder de noodpen of adrenaline auto injector ingeval van een ernstige allergische reactie. In de brochure hiernaast


Wat merk je ervan op school?
Als een kind een allergie heeft zullen in de meeste gevallen de ouders de school informeren. Afhankelijk van de ernst van de allergie bij een kind is het wenselijk een protocol op te stellen in samenspraak met de ouders. Iedereen op school weet dan hoe te handelen bij dit individuele kind ingeval van een allergische reactie. Allergieën kunnen onder controle worden gehouden en kinderen hoeven niet altijd op school de symptomen en het gedrag te vertonen dat is beschreven. Kinderen met allergie zullen over het algemeen weinig hinder ondervinden als het gaat om hun leerprestaties. Wel kan het zijn dat kinderen soms wat vaker afwezig zijn door ziekenhuisbezoek. Als leraar zult u er dan voor moeten zorgen dat het kind achterstallig schoolwerk in kan halen. Verder moet u er als leraar op bedacht zijn dat kinderen met allergie last kunnen hebben van eczeem, hooikoorts en astma. Hierdoor kunnen ze soms veel klachten hebben.


Aanpassingen op school
Als een kind een allergie heeft zullen in de meeste gevallen de ouders de school informeren. Afhankelijk van de ernst van de allergie bij een kind is het wenselijk een protocol op te stellen in samenspraak met de ouders. Iedereen op school weet dan hoe te handelen bij dit individuele kind ingeval van een allergische reactie. Allergieën kunnen onder controle worden gehouden en kinderen hoeven niet altijd op school de symptomen en het gedrag te vertonen dat is beschreven. Als u op school bij een kind klachten signaleert die het kind belemmeren in het volgen van het onderwijs, spreek daar dan over met de ouders. Als het kind thuis geen allergische reactie vertoont, maar op school wel, dan moet de schoolomgeving goed worden bekeken. Zorg als leraar dat u op de hoogte bent van elke behandeling die het kind misschien ondergaat; bijvoorbeeld inhaler, medicatie of via de noodpen met adrenaline. Zijn er vragen of zaken die opvallen laat dat weten aan de ouders.

 


In gesprek

Neem gerust contact op met een van de consulenten. Op onze landkaart kunt u de contactgegevens van een consulent bij u in de regio vinden.


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs