Algemeen: een zieke leerling op school

Inleiding

U vindt hier de Ziezon brochure over een zieke leerling op school. In deze brochure wordt beschreven wat de school kan doen als de ziekte gevolgen heeft voor het onderwijs. Wilt u meer informatie over het onderwijs in relatie tot een specifiek ziektebeeld kijk dan verder in de ziektebeeldenlijst.

Waarom deze brochure?
U hebt één of meerdere leerlingen op school met een acute of chronische ziekte. Denk hierbij aan: leerlingen die als gevolg van een ongeval in het ziekenhuis terecht komen, leerlingen die een operatie ondergaan of leerlingen die vanwege een chronische of ernstige ziekte thuis zijn. Deze leerlingen moeten begeleiding krijgen, maar hoe? Ook een leerling die ziek is heeft recht op onderwijs. Scholen hebben een zorgplicht. Ze moeten zorgen dat een zieke leerling een passend onderwijsaanbod krijgt. Dat geldt voor leerlingen die al op de school staan ingeschreven, maar ook voor nieuw aangemelde leerlingen. Wat kan een Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen betekenen voor de school en voor uw zieke leerling? Daar leest u in de brochure meer over.

De inhoud van de brochure

In de brochure geven we  informatie over:

  • Ondersteuning van school en leerling
  • Mogelijke gevolgen voor het onderwijs
  • Welke aanpassingen kan de school doen
  • Bronnen en informatieve websites

Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs