Ziezonbrochures Ziektebeelden

Afweerstoornis

Een immuunstoornis is een verstoring van het immuunsysteem die aangeboren kan zijn of opgelopen kan worden gedurende het leven. Er zijn ongeveer 80 verschillende stoornissen van het immuunsysteem die allemaal op hun eigen manier ingrijpen op het lichaam van een patiënt.

Lees meer

Algemeen: een zieke leerling op school

U vindt hier de Ziezon brochure over een zieke leerling op school. In deze brochure wordt beschreven wat de school kan doen als de ziekte gevolgen heeft voor het onderwijs. Wilt u meer informatie over het onderwijs in relatie tot een specifiek ziektebeeld kijk dan verder in de ziektebeeldenlijst.

Lees meer

Allergie

Informatie over allergieën met daarbij extra aandacht voor de mogelijke gevolgen op school. Tips voor leraren om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de leerling met deze aandoening.

Lees meer

Astma

Astma is een aandoening die goed te behandelen is. Astma hoeft geen bedreiging te zijn voor de ontwikkeling. In principe kunnen alle eisen, die aan kinderen zonder een dergelijke aandoening gesteld worden ook aan kinderen met astma gesteld worden. Ze verdienen daarbij steun van de omgeving en met name van de school.

Lees meer

Botkanker

Een leerling met botkanker in de klas
Wanneer kind en ouders te horen krijgen dat het kind botkanker heeft, is de schok groot. Deze schok wordt veelal ook gevoeld door leraren en medeleerlingen. Voor het kind breekt een periode aan van langdurige behandeling met vele spannende momenten, vooral rond operatie, onderzoeken, uitslagen en controles. Voor […]

Lees meer

Buikklachten

Als een kind acute buikpijn heeft, is het meestal flink ziek. Door een goede behandeling zal het zich na enkele dagen weer goed voelen en weer gewoon met alles meedoen. Bij kinderen die chronische buikklachten hebben, ligt het niet zo eenvoudig. Weliswaar zijn ze niet hevig ziek, maar desondanks kunnen ze in het dagelijks leven veel last hebben van hun klachten.

Lees meer

Coeliakie

Coeliakie (spreek uit: seu-lia-kíe) is een intolerantie voor gluten. Bij kinderen en jongeren met coeliakie veroorzaakt voedsel dat gluten of sporen van gluten bevat beschadiging van het slijmvlies van de dunne darm. De enige behandeling tot nu toe is het volgen van een levenslang glutenvrij dieet.

Lees meer

Crohn en Colitis Ulcerosa

De Ziekte van Crohn is een chronische ontsteking van de dunne en/of dikke darm. Colitis Ulcerosa is een chronische aandoening aan het maagdarmkanaal en komt alleen voor in de dikke darm. Door deze ziekten zal een leerling regelmatig verzuimen van school

Lees meer

Cystic Fybrosis

Cystic Fibrosis is een ernstige aangeboren aandoening die (vooralsnog) niet te genezen is. Door een afwijking in de erfelijke eigenschappen (DNA) wordt het slijm, dat in de verschillende delen van het lichaam afgescheiden wordt, dik en taai i.p.v. dun en waterig. Deze ziekte heet daarom ook wel taaislijmziekte.

Lees meer

Diabetes

De laatste jaren blijken meer kinderen Diabetes Mellitus (ofwel suikerziekte) te krijgen. Wanneer de patiënt goed “ingesteld” is op medicatie, kan hij een heel normaal leven leiden.

Lees meer

Eetstoornissen

Wanneer eten een probleem wordt bij een leerling kan dit grote gevolgen hebben voor het psychisch en lichamelijk welbevinden. De ontwikkeling van de leerling kan in het gedrang komen.

Lees meer

Epilepsie

Informatie over epilepsie en over de gevolgen van deze aandoening voor het onderwijs.

Lees meer

Hartafwijkingen

Een aantal jongeren heeft echter een hartafwijking die (ingrijpend) van invloed is op hun leefwijze, bijvoorbeeld door inspanningsbeperkingen (ook al zijn ze geopereerd).

Lees meer

Hemofilie

Hemofilie is een verstoring van de stolling van het bloed. Als gevolg hiervan kunnen bloedingen ontstaan. Dit kan zich ook op school voordoen. Met de juiste informatie en afspraken over hoe te handelen bij bloedingen, hoeven er geen belemmeringen te zijn voor een leerling om naar school te gaan.

Lees meer

Hersentumor

Jaarlijks wordt er bij ongeveer 120 kinderen en jongeren een hersentumor gediagnostiseerd. Enkele tientallen jaren geleden betekende die diagnose een bijna zekere dood. Tegenwoordig overleeft na behandeling ca. 70% procent van hen de ziekte, hoewel de overlevingspercentages voor de diverse vormen van kanker grote verschillen vertonen.

Lees meer

Hodgkin-lymfoom

Een Hodgkin-lymfoom is een vorm van lymfeklierkanker. Deze ziekte wordt ook wel de ziekte van Hodgkin genoemd.

Lees meer

Hoofdpijn

Hoofdpijn heeft bijna iedereen wel eens. Met wat rust is dat meestal snel opgelost. In de brochure bespreken we de meest voorkomende soorten hoofdpijn, namelijk spanningshoofdpijn en migraine.

Lees meer

Huidaandoeningen

Deze Ziezonbrochure geeft uitleg over huidaandoeningen bij kinderen, met speciale aandacht voor de mogelijke gevolgen op school. U krijgt adviezen om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de leerling met een huidaandoening. Specifiek aan de orde komen de huidaandoeningen eczeem en psoriasis.

Lees meer

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs