Zieke leerlingen en passend onderwijs

Een leerling die acuut, ernstig of langdurig ziek wordt heeft extra onderwijszorg nodig. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen een beroep doen op de landelijke dienstverlening onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. In deze brochure leest u over hoe deze ondersteuning wordt georganiseerd en aangevraagd kan worden,

Zieke leerlingen en passend onderwijs

Print Friendly, PDF & Email