Ziek en toch naar school

ziek-en-toch-naar-school-slochteren-2009Ziek en toch naar school : onderwijsopvattingen van ouders/verzorgers, docenten en consulenten, die betrokken zijn bij een chronisch of langdurig ziek kind in de schoolgaande leeftijd over onderwijs op de thuisschool
(2009) Hilde van Slochteren
UMCG, Educatieve Voorziening
Ziek en toch naar school

Het volgen van onderwijs levert voor zieke kinderen in veel gevallen problemen op. Uit de grote hoeveelheid literatuur blijkt dat deze problemen zich op lichamelijk, cognitief maar ook op praktisch gebied voor kunnen doen. Om nog maar niet te spreken over de enorme invloed van de ziekte op het kind zelf en op het gezin.
De centrale vraag in dit onderzoek richt zich op de manier waarop zieke kinderen op de thuisschool op dit moment onderwezen worden en hoe het onderwijs er in de ideale situatie uit zou moeten zien volgens ouders/verzorgers en docenten op de thuisschool. Uit de literatuur blijkt dat er veel verschillende onderwijsopvattingen bestaan en dat deze moeilijk te veranderen zijn. In dit onderzoek wordt getracht om onderwijsopvattingen van ouders/verzorgers en docenten op de thuisschool van zieke kinderen in beeld te brengen.
Aan de hand van een enquête is getracht deze onderwijsopvattingen in te delen in leerling- versus leerstofgerichte opvattingen.
De resultaten wijzen uit dat zowel docenten als ouders/verzorgers leerling-gericht zijn, iets wat vanuit de literatuur wordt aangemoedigd tijdens onderwijs aan zieke kinderen. De taak voor consulenten van de EV die zich richten op onderwijs aan zieke kinderen in het ziekenhuis of thuis, ligt dus niet op het gebied van het veranderen van onderwijsopvattingen van ‘klanten’, maar op het gebied van informatievoorziening en adviseren van docenten op thuisscholen en ouders/verzorgers omtrent leerling-gericht onderwijs aan zieke kinderen. Op die manier kan onderwijs aan zieke kinderen optimaal ingericht worden aan de hand van specifieke en individuele factoren rondom het zieke kind. Het zieke kind krijgt op die manier de kans om na of tijdens de ziekte een succesvolle schoolloopbaan voort te zetten.


Print Friendly, PDF & Email