Samenwerking in Limburg: geslaagd symposium Verzuim door ziekte!?

Op woensdag 1 november vond het mini-symposium Verzuim door ziekte?! in Sittard plaats. De organisatie was in handen van Jan Bogie, Marjo Delboeuf en Maren Hendriks (AB Adelante), Haske Willemars (EV UMC Maastricht) en Charlotte de Vrede en Wiel Zautsen (OZL Midden- en Zuid-Limburg).

Op deze geslaagde bijeenkomst waren zo’n 100 deelnemers uit de regio met een diverse achtergrond af gekomen. Het publiek bestond uit zorgcoordinatoren VO, vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, schoolmanagers, vertegenwoordigers van gemeenten, de voorzitter van de GGD artsen in Limburg en een aantal OZL consulenten uit regio ZO (EV Radboud en Marant). De aanwezigen hadden allen gemeen dat zij in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met verzuim en het omgaan met zieke leerlingen.

Logo OZL Limburg (KL) versie jan. 2016                          Adelante


Print Friendly, PDF & Email