Passend Onderwijs ook als je ziek bent!

In december verscheen een artikel over passend onderwijs en de begeleiding van chronisch en langdurig zieke leerlingen in Beter Begeleiden Digitaal. Scholen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen blijven ondersteuning bieden, ook na de invoering van passend onderwijs. Is er iets veranderd voor scholen en zieke leerlingen èn wat is de werkwijze tussen het onderwijs aan de zieke leerling van de consulent en de begeleider passend onderwijs bij het samenwerkingsverband?

Lees meer.


Print Friendly, PDF & Email