Ingrado maakt handreiking onderwijs-zorg

Vooruitlopend op de voorstellen die in de brief onderwijs op een andere locatie worden gedaan heeft Ingrado gewerkt
aan een handreiking onderwijs-zorg. Hierin beschrijven we de mogelijkheden die er nu al zijn binnen de huidige wetgeving te combineren met zorg.
De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en van passend onderwijs. Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? Wie is er verantwoordelijk en welk wettelijk kader is van toepassing?

Lees meer

Website over evaluatie passend onderwijs gelanceerd

Het meerjarige onderzoeksprogramma voor de evaluatie van het passend onderwijs is nu te volgen via de website Evaluatie passend onderwijs. Dat meldt het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
Tijdens het onderzoeksprogramma Evaluatie Passend onderwijs, dat loopt van 2015 tot 2020, voeren onderzoekers van acht onderzoeksinstituten een integrale evaluatie uit. Doel is om beleidsmakers en de onderwijspraktijk te […]

Lees meer

Wat nou ziek?

In november is een artikel verschenen in het blad Kind &Zorg van de Stichting Kind en ziekenhuis over langdurig ziek zijn. Voor kinderen hoeft dat niet meer te betekenen dat ze contact met school verliezen. Sinds 2008 kunnen ze onderwijs volgen via de digitale Klasgenoot, een ICT set waarmee het kind via beeld eb geluid […]

Lees meer

Dekker: ‘Voor kinderen met beperking mag worden afgeweken van onderwijstijd’

Er zijn in Nederland nog steeds veel kinderen die vanwege een lichamelijke of psychische reden tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft in een Kamerbrief gezegd dat het mogelijk wordt om voor deze kinderen af te wijken van de voorgeschreven onderwijstijd en dat onderwijs op een andere plek dan de […]

Lees meer

Artikel over de Educatieve Voorziening in Heit en Mem

 

In oktober is een artikel verschenen over de educatieve voorziening in Groningen in het blad over de opvoeding van kinderen tot 12 jaar. Het opvoedbaar verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis verspreid in Friesland.
Lees meer:
Heit en Mem 1
Heit en Mem 2
Heit en Mem 3
 
 
 

Lees meer

Ziezon aanwezig op de Dag van de Zorgcoördinator

 
 
Steeds meer krijgen we in het onderwijs te maken met verschillen.
Verschillen tussen leerlingen, verschillen tussen teams, verschillen tussen teamleden.
Het thema van de Dag van de Zorgcoördinator is dan ook Kansrijk verschillend,
omgaan met verscheidenheid in het onderwijs.
De Dag van de Zorgcoördinator vindt plaats op 18 november in Amersfoort en wie weet
Ontmoeten we elkaar in de stand […]

Lees meer

De droom van een arts

Eén landelijk centrum voor kinderkanker. Het is jarenlang een droom geweest van kinderoncologen en de Vereniging Ouders, Kinderen & Kanker. In afwachting van de nieuwbouw is het Prinses Máxima Centrum eind vorig jaar van start gegaan in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Kruispunt volgde de afgelopen twee jaar een van de drijvende krachten achter dit […]

Lees meer

Emma Kinderziekenhuis viert 150-jarig bestaan

Ziek zijn en weer beter worden: het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Zeker niet 150 jaar geleden, toen het Emma Kinderziekenhuis in het verpauperde Amsterdam door een armenarts werd opgericht.

Inmiddels is het Emma een gespecialiseerd academisch kinderziekenhuis en vieren artsen en patiënten het 150-jarig bestaan. Dat doen ze met een bijzondere tentoonstelling waar de verhalen van kinderen centraal staan. ‘Tussen ziek en beter’ is tot 15 november te zien in het stadsarchief van Amsterdam.

Lees meer

Nieuw: brochure KlasseContact voor ouders en scholen

Vanaf september 2015 is de brochure “KlasseContact, Ziek zijn…en toch in de klas” beschikbaar. Deze brochure bevat informatie voor ouders en scholen over het project KlasseContact en de manier waarop een KPN Klasgenoot kan worden aangevraagd. Ook is er extra aandacht voor de rol van OZL-consulenten in het project en staat beschreven welke ondersteuning zij bieden.

Lees meer

Ziezon aanwezig op de Nationale SEN Conferentie

Op 16 september vindt de conferentie over Special Educational Needs plaats, voor iedereen die daarbij betrokken is. Het thema is passend onderwijs in de klas.
Ziezon is met een informatiestand aanwezig op deze conferentie samen met KlasseContact en verzorgt ook een lezing over de onderwijsondersteuning van zieke leerlingen in de regio.
Meer informatie is hier te vinden.

Lees meer

Agenda

Contact Consulenten

Volg Ziezon op Twitter