Boekje voor ondersteuning ouders en het onderwijs van het zieke kind

In de serie Zorgen over, zorgen voor is deel 3 verschenen voor ouders met een ziek kind.
Doel van dit boekje is om ouders te informeren over het onderwijs van een kind met een chronische aandoening of langdurige ziekte. Ook biedt het handreikingen voor de begeleiding van de leerling met een zieke broer of zus thuis en op […]

Lees meer

Stappenplan diabeteszorg in het Primair Onderwijs

Het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs presenteert samen met de PO-raad, LECSO en de Diabetesvereniging Nederland het stappenplan diabetes in het onderwijs.
In dit stappenplan wordt beschreven hoe de gezondheidszorg voor kinderen met diabetes(diabeteszorg) in onderwijstijd kan worden ingevuld. Dit stappenplan (en de toelichting erop) is een aanvulling op de factsheet “Diabeteszorg in het primair […]

Lees meer

Geef jonge mantelzorgsters in het onderwijs aandacht

In het vakblad voor het voortgezet onderwijs van Twaalf tot Achttien is een artikel verschenen over jonge mantelzorgers in het onderwijs.
Ze vallen niet op in de klas, zijn braaf en halen goede cijfers. Toch is een kwart van alle jongeren mantelzorger, leerlingen die opgroeien
met de zorg voor een zieke thuis. Een vaak vergeten groep die wel wat hulp kan gebruiken. Er over praten maakt het voor hen makkelijker.

Lees meer

Meer mogelijkheden voor diabeteszorg op school

Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School
De mogelijkheden voor goede diabeteszorg op school zijn verruimd. Ook schoolpersoneel mag nu bij kinderen bloedsuiker meten en insuline toedienen. Het weigeren van kinderen met diabetes door scholen is verleden tijd. De nieuwe Stichting Zorgeloos met diabetes naar school biedt praktische handvatten voor goede diabeteszorg op school.

Lees meer

Ingrado maakt handreiking onderwijs-zorg

Vooruitlopend op de voorstellen die in de brief onderwijs op een andere locatie worden gedaan heeft Ingrado gewerkt
aan een handreiking onderwijs-zorg. Hierin beschrijven we de mogelijkheden die er nu al zijn binnen de huidige wetgeving te combineren met zorg.
De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en van passend onderwijs. Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? Wie is er verantwoordelijk en welk wettelijk kader is van toepassing?

Lees meer

Website over evaluatie passend onderwijs gelanceerd

Het meerjarige onderzoeksprogramma voor de evaluatie van het passend onderwijs is nu te volgen via de website Evaluatie passend onderwijs. Dat meldt het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
Tijdens het onderzoeksprogramma Evaluatie Passend onderwijs, dat loopt van 2015 tot 2020, voeren onderzoekers van acht onderzoeksinstituten een integrale evaluatie uit. Doel is om beleidsmakers en de onderwijspraktijk te […]

Lees meer

Wat nou ziek?

In november is een artikel verschenen in het blad Kind &Zorg van de Stichting Kind en ziekenhuis over langdurig ziek zijn. Voor kinderen hoeft dat niet meer te betekenen dat ze contact met school verliezen. Sinds 2008 kunnen ze onderwijs volgen via de digitale Klasgenoot, een ICT set waarmee het kind via beeld eb geluid […]

Lees meer

Dekker: ‘Voor kinderen met beperking mag worden afgeweken van onderwijstijd’

Er zijn in Nederland nog steeds veel kinderen die vanwege een lichamelijke of psychische reden tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft in een Kamerbrief gezegd dat het mogelijk wordt om voor deze kinderen af te wijken van de voorgeschreven onderwijstijd en dat onderwijs op een andere plek dan de […]

Lees meer

Artikel over de Educatieve Voorziening in Heit en Mem

 

In oktober is een artikel verschenen over de educatieve voorziening in Groningen in het blad over de opvoeding van kinderen tot 12 jaar. Het opvoedbaar verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis verspreid in Friesland.
Lees meer:
Heit en Mem 1
Heit en Mem 2
Heit en Mem 3
 
 
 

Lees meer

Ziezon aanwezig op de Dag van de Zorgcoördinator

 
 
Steeds meer krijgen we in het onderwijs te maken met verschillen.
Verschillen tussen leerlingen, verschillen tussen teams, verschillen tussen teamleden.
Het thema van de Dag van de Zorgcoördinator is dan ook Kansrijk verschillend,
omgaan met verscheidenheid in het onderwijs.
De Dag van de Zorgcoördinator vindt plaats op 18 november in Amersfoort en wie weet
Ontmoeten we elkaar in de stand […]

Lees meer

Agenda

Contact Consulenten

Volg Ziezon op Twitter