Start Schooljaar voor 450 leerlingen extra speciaal!

 Dankzij KlasseContact kunnen 450 chronisch en ernstig zieke leerlingen net als hun klasgenoten deze maand ‘gewoon’naar school. Juist aan het begin van het schooljaar wanneer leerlingen vol verhalen terugkomen van vakantie is het belangrijk om contact te kunnen maken met vrienden en klasgenoten. KlasseContact maakt dit mogelijk. het bijgaande persbericht is in de afgelopen week […]

Lees meer

Vacature docent studiehuis Behandelcentrum Heideheuvel, locatie Hilversum

Het Behandelcentrum Heideheuvel, locatie Hilversum, is op zoek naar een docent studiehuis voor 16 uur per week. In dit centrum worden kinderen en jongeren tijdelijk opgenomen met moeilijk behandelbare astma, andere chronische longziekten, ernstige obesitas en diabetes. De docent studiehuis begeleidt de leerlingen met hun schoolwerk als zij opgenomen zijn in het behandelcentrum. Heeft u interesse dan […]

Lees meer

Stichting Didit

Veel  jongeren in Nederland met (de gevolgen van) een chronische aandoening hebben vaak klachten van ernstige vermoeidheid. Stichting Didit wil hier wat aan doen!. Bij Didit kun je trajecten van een half jaar volgen waarin je leert hoe je vermoeidheid als gevolg van een chronische aandoening de baas kunt worden. Zodat ook jij weer voldoende […]

Lees meer

Negende Voortgangsrapportage Passend Onderwijs

De inpassing van leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs in passend onderwijs, het Thuiszitterspact en de samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs. In de negende Voortgangsrapportage passend onderwijs komen deze onderwerpen aan bod. En het vervolg. Daarvoor is “visie, ruimte, creativiteit en lef nodig van alle betrokkenen.”
Meer informatie: https://www.passendonderwijs.nl/nieuws/negende-voortgangsrapportage-passend-onderwijs/

Lees meer

Vacature consulent OZL bij de Educatieve Voorziening in Groningen

De Educatieve Voorziening in het Universitair Medisch Centrum Groningen zoekt een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen.
Een consulent biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen die ernstig en/of langdurig ziek zijn en aan hun ouders en scholen.
Ben je een bevoegd docent in een van de exacte vakken, heb je ervaring op het gebied van leerlingbegeleiding en interesse in deze vacature? Kijk dan […]

Lees meer

Vacature Consulent Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen

De Educatieve Voorziening van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht is op zoek naar een ervaren en enthousiaste consulent die onderwijsondersteuning geeft aan chronisch en ernstig zieke leerlingen die zijn opgenomen of onder behandeling zijn van het Prinses Maxima Centrum of het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De voorkeur gaat uit naar bevoegd docent in het voortgezet onderwijs […]

Lees meer

Boekje voor ondersteuning ouders en het onderwijs van het zieke kind

In de serie Zorgen over, zorgen voor is deel 3 verschenen voor ouders met een ziek kind.
Doel van dit boekje is om ouders te informeren over het onderwijs van een kind met een chronische aandoening of langdurige ziekte. Ook biedt het handreikingen voor de begeleiding van de leerling met een zieke broer of zus thuis en op […]

Lees meer

Stappenplan diabeteszorg in het Primair Onderwijs

Het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs presenteert samen met de PO-raad, LECSO en de Diabetesvereniging Nederland het stappenplan diabetes in het onderwijs.
In dit stappenplan wordt beschreven hoe de gezondheidszorg voor kinderen met diabetes(diabeteszorg) in onderwijstijd kan worden ingevuld. Dit stappenplan (en de toelichting erop) is een aanvulling op de factsheet “Diabeteszorg in het primair […]

Lees meer

Geef jonge mantelzorgsters in het onderwijs aandacht

In het vakblad voor het voortgezet onderwijs van Twaalf tot Achttien is een artikel verschenen over jonge mantelzorgers in het onderwijs.
Ze vallen niet op in de klas, zijn braaf en halen goede cijfers. Toch is een kwart van alle jongeren mantelzorger, leerlingen die opgroeien
met de zorg voor een zieke thuis. Een vaak vergeten groep die wel wat hulp kan gebruiken. Er over praten maakt het voor hen makkelijker.

Lees meer

Meer mogelijkheden voor diabeteszorg op school

Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School
De mogelijkheden voor goede diabeteszorg op school zijn verruimd. Ook schoolpersoneel mag nu bij kinderen bloedsuiker meten en insuline toedienen. Het weigeren van kinderen met diabetes door scholen is verleden tijd. De nieuwe Stichting Zorgeloos met diabetes naar school biedt praktische handvatten voor goede diabeteszorg op school.

Lees meer

Agenda

Contact Consulenten

Volg Ziezon op Twitter