Verslag Loopbaanoriëntatie en -begeleiding LOB (april 2012)

In september 2010 is in Rotterdam, in opdracht van de Stichting Educatie Zieke Leerlingen, het project ‘Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van jongeren met een chronische en/of ernstige ziekte’ van start gegaan. Dit project had tot doel de deskundigheid van medewerkers van de Stichting Educatie Zieke Leerlingen met betrekking tot LOB te vergroten.

Lees meer

Ziek thuis zitten was nog nooit zo leerzaam

Artikel over de Webchair, die ervoor zorgt dat zieke kinderen vanuit hun eigen huis met de laptop op schoot toch in de klas kunnen zijn.

Lees meer

Heliomare

De NAH-poli KINDEREN en JEUGD is een poliklinische afdeling van Heliomare revalidatie voor kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel van 6 tot 17 jaar en hun naastbetrokkenen.

Lees meer

Webchair op Het Palet

Op basisschool Het Palet zit Brian en hij is ernstig ziek. Toch kan hij contact onderhouden met zijn klasgenoten in groep 8 door een Webchair. Wat dat is leggen juf Angela en haar klas precies uit.

Lees meer

Informatievideo: Ziekenhuisschool/Educatieve Voorziening

Onderwijs aan zieke kinderen vond al plaats halverwege de negentiende eeuw. In 2011 is dat uiteraard nog steeds zo. Het grote verschil is dat leraren nu verbonden zijn aan medische centra en onderwijsconsulent heten.

Lees meer

Het chronisch zieke kind in het reguliere onderwijs, past dat?

Het chronisch zieke kind in het reguliere onderwijs, past dat? : De opvattingen van leerkrachten over kinderen met een chronisch somatische conditie in het reguliere onderwijs
(2011) Nicole Noordhof
UMCG, Educatieve Voorziening
In 2012 treedt de wet Passend Onderwijs in werking. Deze wet geeft ieder kind het recht onderwijs te volgens op een reguliere school. Passend Onderwijs belooft […]

Lees meer

Studio24 – Omgaan met een zieke leerling

Als een leerling langdurig of acuut ziek wordt is er een belangrijke taak voor de school weggelegd van het kind. Naast dat je als school verantwoordelijk bent voor de doorlopende leerlijn is ook het sociale aspect erg belangrijk.
Helaas blijkt uit de praktijk dat 90% van de docenten geen/weinig aandacht besteed aan de zieke leerling en […]

Lees meer

Jongeren Binnenboord

Overzicht van de wettelijke en organisatorische mogelijkheden voor de school, zodat voor het management, de afdelingsleiders, de mentoren, de docenten en begeleiders en natuurlijk ook voor de leerling zelf en de ouders duidelijk is, wat er in principe kan en mag.

Lees meer

JaofNee@school actie-estafette over orgaandonatie swingend van start

De komende maanden organiseren docenten en leerlingen overal in het land acties over orgaandonatie op hun middelbare scholen of MBO-opleidingen. Doel van de acties is jongeren voor te bereiden op de vraag die hen op hun 18e wordt gesteld ‘Donor worden, Ja of nee?’.

Lees meer

Rapport RIVM: Klachten en kwalen bij kinderen in Nederland

Klachten en kwalen bij kinderen in Nederland: Omvang en gevolgen geïnventariseerd
Auteurs: A.H. Wijga; S. Scholtens; A.A.M. van Oeffelen; … [et al.]. – Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2010
Dit rapport bevat een inventarisatie van langdurige ziekten, klachten en gezondheidsproblemen die veel voorkomen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. In kaart gebracht is […]

Lees meer

Agenda

Contact Consulenten

Volg Ziezon op Twitter