Informatievideo: Ziekenhuisschool/Educatieve Voorziening

Onderwijs aan zieke kinderen vond al plaats halverwege de negentiende eeuw. In 2011 is dat uiteraard nog steeds zo. Het grote verschil is dat leraren nu verbonden zijn aan medische centra en onderwijsconsulent heten.

Lees meer

Het chronisch zieke kind in het reguliere onderwijs, past dat?

Het chronisch zieke kind in het reguliere onderwijs, past dat? : De opvattingen van leerkrachten over kinderen met een chronisch somatische conditie in het reguliere onderwijs
(2011) Nicole Noordhof
UMCG, Educatieve Voorziening
In 2012 treedt de wet Passend Onderwijs in werking. Deze wet geeft ieder kind het recht onderwijs te volgens op een reguliere school. Passend Onderwijs belooft […]

Lees meer

Studio24 – Omgaan met een zieke leerling

Als een leerling langdurig of acuut ziek wordt is er een belangrijke taak voor de school weggelegd van het kind. Naast dat je als school verantwoordelijk bent voor de doorlopende leerlijn is ook het sociale aspect erg belangrijk.
Helaas blijkt uit de praktijk dat 90% van de docenten geen/weinig aandacht besteed aan de zieke leerling en […]

Lees meer

Jongeren Binnenboord

Overzicht van de wettelijke en organisatorische mogelijkheden voor de school, zodat voor het management, de afdelingsleiders, de mentoren, de docenten en begeleiders en natuurlijk ook voor de leerling zelf en de ouders duidelijk is, wat er in principe kan en mag.

Lees meer

JaofNee@school actie-estafette over orgaandonatie swingend van start

De komende maanden organiseren docenten en leerlingen overal in het land acties over orgaandonatie op hun middelbare scholen of MBO-opleidingen. Doel van de acties is jongeren voor te bereiden op de vraag die hen op hun 18e wordt gesteld ‘Donor worden, Ja of nee?’.

Lees meer

Rapport RIVM: Klachten en kwalen bij kinderen in Nederland

Klachten en kwalen bij kinderen in Nederland: Omvang en gevolgen geïnventariseerd
Auteurs: A.H. Wijga; S. Scholtens; A.A.M. van Oeffelen; … [et al.]. – Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2010
Dit rapport bevat een inventarisatie van langdurige ziekten, klachten en gezondheidsproblemen die veel voorkomen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. In kaart gebracht is […]

Lees meer

De WKZ-school

Laat kinderen zo snel mogelijk weer dingen voor school doen, is het uitgangspunt van de WKZ-school: ondanks dat kinderen lichamelijk iets mankeren, ze kunnen wél nog denken. Door les te krijgen ontdekken ze dat ze meer kunnen dan ze dachten en daar genieten ze van.

Lees meer

Ziek zijn… en tóch naar school

Imke van de Venne, Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen bij het UMC Utrecht. IN: Praxisbulletin, Jrg. 28 (2010-2011), nr. 5 (januari 2011)

Lees meer

Video: Lerarenwissel voor 1 dag

In het ziekenhuis wordt les gegeven aan kinderen van vier tot en met achttien jaar die langer dan een week opgenomen zijn. Soms in een klas, maar meestal aan bed. Dit kan komen door de leeftijdsverschillen, maar ook vanwege infectierisico’s of omdat de kinderen een specifieke behandeling ondergaan.

Lees meer

Beter zorg voor, dan zorg over zieke leerlingen

Henk Demper, adviseur en consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen, Marant. IN: Frappant 44, november 2010

Lees meer

Agenda

Contact Consulenten

Volg Ziezon op Twitter