Studio24 – Omgaan met een zieke leerling

Als een leerling langdurig of acuut ziek wordt is er een belangrijke taak voor de school weggelegd van het kind. Naast dat je als school verantwoordelijk bent voor de doorlopende leerlijn is ook het sociale aspect erg belangrijk.
Helaas blijkt uit de praktijk dat 90% van de docenten geen/weinig aandacht besteed aan de zieke leerling en […]

Lees meer

Rapport RIVM: Klachten en kwalen bij kinderen in Nederland

Klachten en kwalen bij kinderen in Nederland: Omvang en gevolgen geïnventariseerd
Auteurs: A.H. Wijga; S. Scholtens; A.A.M. van Oeffelen; … [et al.]. – Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2010
Dit rapport bevat een inventarisatie van langdurige ziekten, klachten en gezondheidsproblemen die veel voorkomen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. In kaart gebracht is […]

Lees meer

Nu ben ik aan het woord!

Nu ben ik aan het woord! : Ervaringen met school en leren van leerlingen met een chronische of langdurige ziekte
(2010) Jellina Timmer
UMCG, Educatieve Voorziening
De educatieve voorziening (EV) van het UMCG hecht veel waarde aan continuïteit van het onderwijs als een leerling chronisch of langdurig ziek wordt. De EV wil weten of leerlingen zelf dit belang […]

Lees meer

Staartdelingen in je PYJAMA aan het infuus

IN: Dagblad de Limburger, 12 juni 2010.
Ook kinderen die ziek zijn hebben recht op onderwijs. In Maastricht werd gisteren een congres afgesloten van het landelijk netwerk Ziek Zijn & Onderwijs (Ziezon). Want infuus, beademing of rolstoel hoeven geen belemmering te zijn voor scheikunde, spelling of staartdelingen.
 

Lees meer

Agenda

Contact Consulenten

Volg Ziezon op Twitter