Onderwijsondersteuning voor zieke kinderen

Als uw kind in het ziekenhuis is opgenomen of langdurig ziek thuis is, wilt u dat het gewone leven, zoals deelname aan onderwijs, zoveel mogelijk gewoon doorgaat. Onderwijs zorgt voor contact met leeftijdgenoten, waardoor uw kind niet in een isolement terecht komt. Bovendien voorkomt u zo dat uw kind te veel leerachterstand oploopt. Een ander voordeel is dat uw kind zich richt op wat het nog wél kan. Dat is erg belangrijk voor het zelfvertrouwen.

Om er voor te zorgen dat uw kind toch onderwijs kan blijven volgen, moet er soms veel geregeld worden. In de eerste plaats is de school van uw kind hiervoor verantwoordelijk, dit is in verschillende onderwijswetten vastgelegd. De school kan daarbij steun krijgen van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL). Ook aan ouders biedt de consulent advies en hulp. Zeker in relatie tot passend onderwijs. Aan de ondersteuning zijn geen kosten verbonden. Informeer bij de school van uw kind naar de mogelijkheden.

Wat doet een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL)?

Consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen ervoor dat zieke kinderen goed onderwijs krijgen.

  • Ze leggen contact tussen ouders en kind, school en ziekenhuis.
  • Ze geven de leraren van uw kind advies over onderwijs aan het zieke kinderen.
  • Ze geven informatie over de ziekte van uw kind aan de leerkracht.
  • Ze geven informatie over de mogelijke gevolgen van ziekte op de schoolprestaties.
  • Ze geven informatie over ICT-hulpmiddelen.
  • In een aantal gevallen, bijvoorbeeld in de UMC’s, verzorgt de consulent ook tijdelijk het onderwijs.

De consulenten werken bij een onderwijsadviesbureau of bij een van de zeven universitair medische centra. U kunt zelf een consulent inschakelen, maar meestal doet de school dit. Op onze site staan de adressen van de consulenten. Wilt u meer weten over het onderwijs voor uw zieke kind lees dan ons boekje voor ouders: ZiezonZorgenOverZorgenVoorouders

Samen voor Zorg en Onderwijs

Ook zieke leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben kunnen te maken krijgen met problemen rondom schoolplaatsing, verwijdering of ondersteuningsaanbod. Als er een dergelijk probleem is dan kunnen de ouders en de school kosteloos een beroep doen op de onderwijsconsulenten.
Voor meer informatie lees de brochure van de onderwijsconsulenten ( Brochure Onderwijsconsulenten) en kijk op www.onderwijsconsulenten.nl.


Print Friendly, PDF & Email

Informatie voor ouders

  • Zieke leerlingen zijn niet altijd in staat optimaal te profiteren van het reguliere onderwijsaanbod. Dit boekje levert een bijdrage aan een schoolloopbaan voor zieke leerlingen met zo min mogelijk onderbrekingen.