Op weg naar het diploma: examendossier 2017

Een ziekte of beperking mag de toegankelijkheid tot een examen niet verhinderen. In de brochure ‘Op weg naar het diploma’ staan alle mogelijke aanpassingen uitgebreid beschreven. De meeste aanpassingen moet de school melden bij de inspectie. Over verdergaande aanpassingen kan de school overleggen met het College voor Toetsen en Examens. In bijgaand pdf bestand kunt u lezen wat de mogelijkheden zijn. Examendossier 2017. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen.


Print Friendly, PDF & Email