Contact met leeftijdgenoten

Kinderen die lange tijd niet naar school kunnen, missen vaak het contact met leeftijdgenoten. Het is belangrijk om de leerling te laten merken dat hij nog steeds deel uitmaakt van de klas. Er zijn veel manieren om de betrokkenheid van de klas te tonen.

Omdat de leerkracht of docent zowel de zieke leerling als zijn klasgenoten kent, kan deze hierin een stimulerende rol spelen.

  • Breng regelmaat aan in bezoek, post en telefoon van klasgenoten. Wees er alert op dat het contact op den duur niet verwatert.
  • Houd de leerling op de hoogte van speciale gebeurtenissen zoals een schoolfeest, excursie of werkweek. Ook al kan de leerling niet meedoen. U laat zien dat zijn afwezigheid niet onopgemerkt blijft.
  • Als de klas social media gebruikt om het contact te onderhouden, spreek dan af hoe iedereen de privacy van de zieke leerling bewaakt.
  • Met KlasseContact kan een langdurig zieke leerling in contact blijven met de klas.

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

Soms komt een (chronisch, lichamelijk) zieke leerling een periode niet op school of nauwelijks naar school. In dit artikel wordt besproken hoe de school er voor kan zorgen dat de leerling in verbinding blijft met school, het aanbod zo veel mogelijk kan blijven volgen...

Zorgen over toekomst chronisch zieke jongeren

Jongeren die ernstig ziek zijn of zijn geweest blijven daar in hun latere leven de gevolgen van ondervinden. Hun levensloop is vertraagd. met een chronische ziekte hebben een vertraagde levensloop. Ze worden later zelfstandig en hun psychoseksuele en maatschappelijke ontwikkeling blijft achter bij gezonde levensgenoten. Ook hebben ze een lagere kwaliteit van leven en meer gevoelens van angst, depressie en hulpeloosheid. Desondanks willen veel van deze jongeren deelnemen aan het arbeidsproces. De realiteit is echter anders: ze werken minder dan hun gezonde leeftijdsgenoten en hebben vaak ondersteuning nodig bij hun werk.