Ondersteuning door het Onderwijsadviesbureau

De school is zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen. Dat geldt wanneer uw leerling naar school komt en daar aanpassingen nodig heeft vanwege zijn ziekte, maar ook wanneer hij thuis is of opgenomen in een ziekenhuis. De school kan voor vragen en ondersteuning een beroep doen op de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen die werken bij de onderwijsadviesbureaus. Zij bieden ondersteuning in het primair, het voortgezet onderwijs en in beperkte mate in het middelbaar beroepsonderwijs.

Als uw leerling door ziekte niet of slechts weinig naar school komt, kan de consulent samen met u verkennen welke mogelijkheden er zijn om het onderwijs toch door te laten gaan. Mogelijke oplossingen zijn het aanbieden van een aangepast lesprogramma, het verzorgen van onderwijs aan huis of het inzetten van een Klasgenoot (een ICT-set waarmee een leerling vanuit huis of vanuit het ziekenhuis de lessen in zijn eigen klas kan volgen).

Advies
Over alle leerlingen die door hun ziekte problemen ondervinden op school, kunt u advies vragen aan een consulent van het onderwijsadviesbureau. Naast leerlingen die niet of weinig naar school komen, gaat het ook om leerlingen die met een aandoening naar school komen en daarbij ondersteuning nodig hebben.

Het gaat om vragen als:
“Op onze school is een leerling aangemeld met een ernstige stofwisselingsziekte. Kunnen wij de zorg voor deze leerling aan? Wat moeten we dan regelen?”
“Ik heb een meisje met diabetes in mijn klas. Haar ouders hebben gevraagd of ik haar wil helpen om insuline te spuiten. Ik weet niet wat ik moet antwoorden.”
“Een leerling in de brugklas heeft de ziekte van Crohn. Hij lukt hem niet om alle lessen te volgen en daarom willen we zijn lesprogramma beperken. Wat zijn de regels daarvoor?”

Contact
Heeft u een vraag over een leerling die langdurig ziek is? Neem dan contact op met een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van het onderwijsadviesbureau in uw regio (contactgegevens). Indien gewenst komt de consulent bij u op school langs om te bespreken hoe en waarmee hij u kan helpen.

Kosten
Onderwijsondersteuning van zieke leerlingen wordt volledig gefinancierd door de overheid. Inzet van de consulent brengt geen kosten met zich mee.

Meer informatie


Print Friendly, PDF & Email