Ondersteuning door de Educatieve Voorziening

De school is zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen. Dat geldt wanneer uw leerling naar school komt en daar aanpassingen nodig heeft vanwege zijn ziekte, maar ook wanneer hij thuis is of opgenomen in een ziekenhuis. Wanneer uw leerling onder behandeling is van een universitair medisch centrum (umc), kan de educatieve voorziening van het UMC u ondersteuning bieden.

Als uw leerling herhaaldelijk of gedurende een langere tijd in het ziekenhuis opgenomen is en zijn schoolvoortgang daardoor in gevaar komt, kan hij in het ziekenhuis naar school. Een consulent van de educatieve voorziening verzorgt het onderwijs. Dat gebeurt altijd in overleg met u. Een leerling werkt met materiaal van zijn eigen school. De consulent overlegt met u over een lesprogramma dat aangepast is aan de beperkte tijd en energie van uw leerling. Ook kan de leerling ook toetsen of examens afleggen in het ziekenhuis. Aan het einde van de ziekenhuisopname geeft de consulent u advies om de terugkeer van uw leerling op school zo goed mogelijk te laten verlopen.

Advies
Over alle leerlingen die onder behandeling zijn van een umc, kunt u advies vragen aan de educatieve voorziening. Het kan gaan over leerlingen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar ook over leerlingen die maar korte tijd in het ziekenhuis liggen of alleen in het ziekenhuis komen voor een poliklinisch consult.

Het gaat om vragen als:
“In de examenklas zit een leerling met jeugdreuma. Ze heeft dit jaar zoveel school gemist dat ze het examen niet gaat redden. Wat kunnen we voor haar regelen?”
“Een leerling van onze school heeft een ernstige allergie. Hij heeft een Epipen bij zich voor als het misgaat. Zijn ouders hebben ons gevraagd om die in noodgevallen te gebruiken. Is dat verantwoord?”

Als uw vraag langdurige betrokkenheid van een consulent vraagt, is het onderwijsadviesbureau soms beter toegerust om u te ondersteunen. In dat geval zal de consulent van de educatieve voorziening uw vraag overdragen aan een collega van het onderwijsadviesbureau in uw regio.

Contact
Heeft u een vraag over een leerling die langdurig ziek is? En is uw leerling onder behandeling van een umc? Neem dan contact op met de educatieve voorziening van het umc (contactgegevens).

Kosten
Onderwijsondersteuning van zieke leerlingen wordt volledig gefinancierd door de overheid. Inzet van de consulent brengt geen kosten met zich mee.


Print Friendly, PDF & Email