Nieuwsbrief passend onderwijs maart 2013: zorgen dat zieke kinderen niet vastlopen in het onderwijs

Maya Carbin

Zorgen dat zieke kinderen niet vastlopen in het onderwijs. Dat is het doel van de educatieve voorziening van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. Consulent Maya Carbin vertelt hoe ze dat in het WKZ doen en waar de raakvlakken liggen met passend onderwijs.

Alle soorten en maten

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) kunnen alle kinderen die onder behandeling of opgenomen zijn onderwijsondersteuning krijgen. Onderwijsondersteuning betekent dat ouders, leerlingen en school informatie, advies of les kunnen krijgen. Als kinderen vaak of langdurig in het ziekenhuis liggen, krijgen ze ook les. Maya Carbin geeft veel verschillende kinderen les. Carbin: “Ieder kind van 4 tot en met 18 jaar – ongeacht het niveau – kan pasklaar onderwijs bij ons volgen. Of ze nu uit het speciaal onderwijs, primair of voortgezet onderwijs komen. De nadruk ligt daarbij op de theoretische vakken, omdat praktijklessen wat lastiger te organiseren zijn. Al zijn er wel mogelijkheden voor praktische zaken als omgaan met geld of leren klokkijken. Een stage van bijvoorbeeld de kappersschool kunnen we helaas niet regelen.”

Kans voor ieder ziek kind

Niet ieder ziekenhuis heeft een eigen ‘school’ of consulenten in dienst. Dat is voorbehouden aan de 8 universitair medische centra in ons land. Daarnaast werken er verspreid over het hele land consulenten vanuit de Onderwijs Advies Bureaus. Alle consulenten samen vormen Ziezon, Landelijk netwerk ziek-zijn & onderwijs. Carbin vertelt: “Er zijn in totaal circa 120 consulenten die ieder in hun eigen regio kinderen opzoeken en begeleiden in het onderwijsproces. Dat kan in een streekziekenhuis of gewoon thuis. De consulenten komen op school om daar met de leraren te overleggen wat de mogelijkheden zijn voor het kind.”

Maatwerk mogelijk

De eigen school van het kind is en blijft verantwoordelijk voor het onderwijs. De school levert ook de lesstof aan waarmee Carbin haar lessen vult. “We nemen altijd contact op met de mentor of leraar van het kind. Passend Onderwijs is bij ons aan de orde van de dag. Want wij leveren maatwerk, pasklaar afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van het zieke kind. De lesinhoud is afhankelijk van de school, maar wij adviseren hen daarin wel. Bijvoorbeeld over welke vakken echt belangrijk zijn voor een doorgaande leerlijn, zodat een kind over kan en welk vak wel wat minder mag. We maken vervolgens een leerplan en kijken welke vakken een kind kan afronden. Dit gaat ook in overleg met het kind zelf, als ze op het voortgezet onderwijs zitten.”

De dagelijkse praktijk

In het WKZ werken 10 consulenten, die vooral individueel aan het bed of in een apart leslokaal lesgeven. Soms geven ze les aan een groepje. Carbin: “Als we 3 kinderen samen hebben, zeggen we al ‘Fijn, vanmiddag hebben we een klasje.’ Als ik 8 kinderen op een dag heb, is het druk. We geven ongeveer 6 lesuren per dag en in de tussenuren werk ik de administratie en het leerlingvolgsysteem bij. We zijn niet speciaal opgeleid om aan alle soorten kinderen en vakken les te geven, maar we leren veel onderling van elkaars expertise en werken met duopartners. Ook in de tussenuren spijkeren we wat bij.”

School adviseren belangrijk

“Het bijzondere aan onze rol als consulent is dat we niet alleen lesgeven, maar vooral ook adviseren. Want wij hebben naast didactische kwaliteiten ook kennis van de ziektebeelden en de herstelperiode van het kind”, zegt Carbin. Ze adviseert onder meer de school, ouders en ambulant begeleiders of zorgcoördinatoren. “Mentoren en ambulant begeleiders adviseren we bijvoorbeeld over hoe ze het beste kunnen omgaan met het kind als het ontslagen is uit het ziekenhuis.”

Passend onderwijs in de toekomst

Nog niet iedere school is bekend met de mogelijkheden voor zieke kinderen in de klas. Carbin vindt het belangrijk om hen te blijven voorlichten. Ook straks in de nieuwe situatie van passend onderwijs. Carbin: “Het is belangrijk dat wij helder op het netvlies staan van alle samenwerkingsverbanden. Dat we bekend zijn in het land. Nu al informeren we zo veel mogelijk oud-ambulant begeleiders en scholen over wat wij kinderen kunnen bieden. Want het is best heftig als een kind plotseling ernstig ziek wordt of chronisch ziek is. Als leraar kun je extra ondersteuning dan goed gebruiken.”

Lees meer over hoe de consulenten OZL van Ziezon scholen kunnen ondersteunen.

passend-onderwijs


Print Friendly, PDF & Email