Negende Voortgangsrapportage Passend Onderwijs

De inpassing van leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs in passend onderwijs, het Thuiszitterspact en de samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs. In de negende Voortgangsrapportage passend onderwijs komen deze onderwerpen aan bod. En het vervolg. Daarvoor is “visie, ruimte, creativiteit en lef nodig van alle betrokkenen.”

Meer informatie: https://www.passendonderwijs.nl/nieuws/negende-voortgangsrapportage-passend-onderwijs/


Print Friendly, PDF & Email