Schoolverzuim

Schoolverzuim kan fysieke of psychische oorzaken hebben. De mogelijke oplossingen zijn afhankelijk van de oorzaak van het verzuim.

Fysiek

 • De leerling heeft koorts of een verlaagde weerstand en mag niet naar school vanwege infectiegevaar, maar kan meestal wel thuis een paar uur aan school werken. Een individueel lesplan, onderwijs aan huis, inzet van een KPN Klasgenoot en contact met de eigen groepsleerkracht of met vakdocenten (bijvoorbeeld via e-mail of Skype) kunnen de leerling hierbij ondersteunen.
 • De leerling is ernstig vermoeid door ziekte of behandeling. Verschillende maatregelen kunnen de schooldag minder inspannend maken:
 • gebruik van de lift;
 • aanpassing van het lesrooster zodat lokalen dichtbij elkaar liggen;
 • hulp van een klasgenoot die binnen school de schoolspullen van de leerling meeneemt;
 • een plek om de fiets dicht bij school te stallen;
 • een plek op school waar de leerling kan uitrusten;
 • een tweede set boeken op school zodat de leerling op weg naar school of huis geen zware tas hoeft te dragen;
 • geheel of gedeeltelijk laten vervallen van de gymles. Als de schooldag desondanks te zwaar is, kan de leerling bijvoorbeeld alleen ’s morgens naar school of volgt een beperkt vakkenpakket.
 • Als de reis naar school een blijvend knelpunt is, kan de leerling mogelijk een beroep doen op leerlingenvervoer.

Psychisch

 • Soms ziet de leerling uit bezorgdheid af van schoolbezoek, terwijl dat medisch gezien niet of niet meer nodig is. Als u dit signaleert, is het goed om het te bespreken met de leerling en de ouders. Als dat niet leidt tot een bevredigende oplossing, betrek dan de schoolarts of de leerplichtambtenaar.
 • De leerling ziet er tegenop om zijn sociale plek in de klas weer in te nemen. Informatie aan de klas over de ziekte en de gevolgen daarvan stimuleert het meeleven van klasgenoten en verlaagt vaak de drempel voor terugkeer.
  Contact met klasgenoten tijdens de afwezigheid zorgt ervoor dat de leerling zich steeds deel blijft voelen van de klas.
 • Als de leerling tijdens zijn afwezigheid een individueel lesplan gevolgd heeft, houd dat dan aan bij het opbouwen van het schoolbezoek.

Voor begeleiding bij vragen over schoolverzuim kan de school hulp inroepen van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van een onderwijsadviesbureau of een educatieve Voorziening.


Print Friendly, PDF & Email