KlasseContact Klasgenoot

De Klasgenoot van KlasseContact is een ICT-set waarmee een leerling vanuit huis of vanuit het ziekenhuis de lessen in zijn eigen klas kan volgen en in contact kan blijven met zijn medeleerlingen. Via internet wordt een beveiligde beeld- en geluidsverbinding gelegd tussen de leerling en de klas.

klasse-contact1 klasse-contact2

De Klasgenoot is beschikbaar voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs die lange tijd niet naar school kunnen of met regelmaat afwezig zijn. In sommige situaties is de Klasgenoot ook beschikbaar voor leerlingen in het beroepsonderwijs. De leerling en de school krijgen de apparatuur in bruikleen zolang het nodig is. Ouders en school hoeven niets te betalen. KPN verzorgt de technische ondersteuning. De Klasgenoot stelt geen bijzondere eisen aan de internetverbinding van de leerling of de school.

Lesgeven                                                                                                                                                                                                               De leraar hoeft zijn manier van lesgeven niet aan te passen aan de Klasgenoot. Vanuit huis of vanuit het ziekenhuis, doet de leerling mee alsof hij in de klas aanwezig is. Hij is in de klas goed hoorbaar en zichtbaar. Met behulp van een beweegbare camera op de Klasgenoot kan de leerling tekst op het bord lezen en inzoomen op leraar of medeleerlingen. De leraar heeft een microfoonzender waarmee de leerling het geluid in de klas doorkrijgt.

Aanvraag                                                                                                                                                                                                                De consulent beoordeelt in overleg met de school of de inzet van de Klasgenoot zinvol is en regelt de aanvraag. In veel gevallen is er al een consulent betrokken bij uw leerling, vanuit een onderwijsadviesbureau of vanuit de educatieve Voorziening van een Universitair Medisch Centrum. Is dat niet het geval, dan kunt u contact opnemen met het onderwijsadviesbureau in uw regio (contactgegevens). De consulent kan u ook adviseren bij onderwijskundige vragen rondom het gebruik van de Klasgenoot. Meer informatie is te vinden in bijgaande Folder KlasseContact_2017


klassecontact-100De Klasgenoot wordt beschikbaar gesteld door KlasseContact. Dit bijzondere project is een gezamenlijk initiatief van EDventure en het KPN Mooiste Contact Fonds. Bij de uitvoering van KlasseContact wordt nauw samengewerkt met het netwerk Ziezon. Gezamenlijk streven zij het doel na langdurig zieke leerlingen in contact te houden en onderwijs te laten volgen met hun klasgenoten. Voor meer informatie: www.klassecontact.nl.

 


Tips voor het gebruik van KlasseContact vindt u hier.


Print Friendly, PDF & Email

Klasgenoot

  • Voor langdurig of chronisch zieke kinderen die niet naar school kunnen, lijkt hun klas ver weg. Dankzij KlasseContact, een gezamenlijk initiatief van het Mooiste Contact Fonds en EDventure, kunnen zij toch actief meedoen in de les en zijn ze verbonden met de klas. In deze film laten we stap voor stap zien wat er bij de Plaatsing van de Klasgenoot komt kijken.