Contact houden met de zieke leerling

Kinderen die lange tijd niet naar school kunnen, missen vaak het contact met leeftijdgenoten. Het is belangrijk om de leerling te laten merken dat hij nog steeds deel uitmaakt van de klas. Er zijn veel manieren om de betrokkenheid van de klas te tonen. Omdat u zowel de zieke leerling als zijn klasgenoten kent, kunt u hierin een stimulerende rol spelen.

Tips

  • Breng regelmaat aan in bezoek, post en telefoon van klasgenoten. Wees er alert op dat het contact op den duur niet verwatert.
  • Houd de leerling op de hoogte van speciale gebeurtenissen zoals een schoolfeest, excursie of werkweek. Ook al kan de leerling niet meedoen. U laat zien dat zijn afwezigheid niet onopgemerkt blijft.
  • Als de klas social media gebruikt om het contact te onderhouden, spreek dan af hoe iedereen de privacy van de zieke leerling bewaakt.
  • Met een Klasgenoot van klasseContact kan een langdurig zieke leerling in contact blijven met de klas.

Print Friendly, PDF & Email