Leraren

 

U heeft één of meerdere leerlingen op school met een acute of chronische ziekte of die langere is tijd opgenomen in het ziekenhuis. Deze leerlingen moeten begeleiding krijgen, maar hoe? Wat kan een consulent onderwijs aan zieke leerlingen betekenen voor de school en voor uw zieke leerlingen? Hieronder leest u wat u kunt doen.

Perspectief

Wanneer u te maken krijgt met een zieke leerling op school, kunt u terecht bij een consulent onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen voor advies en begeleiding. De consulent staat u bij door voor de zieke leerling, thuis of in het ziekenhuis, op maat onderwijs te organiseren en begeleiding op sociaal emotioneel gebied.

Onderwijs aan zieke leerlingen is maatwerk

Voordat de consulent aan het werk gaat, wordt goed in kaart gebracht hoe de situatie van de zieke leerling is en welk beperkingen er zijn. Ook wordt besproken waaruit de begeleiding van de consulent bestaat, aansluitend bij de hulpvraag van de school. Daarna stellen de consulent en de school samen een op maat gemaakt lesprogramma op.

KlasseContact

Via de consulent kan een ‘Klasgenoot’ worden aangevraagd. Dit is een ICT-set waarmee een leerling vanuit huis of vanuit het ziekenhuis de lessen in zijn eigen klas kan volgen en in contact kan blijven met zijn medeleerlingen.

Begeleiding in het ziekenhuis en thuis

Indien uw leerling is opgenomen in of onder behandeling is van een umc kunt u daar een beroep doen op de consulenten van de educatieve voorziening. Naast informatie en advies kunnen zij ook tijdelijk het onderwijs aan uw leerling overnemen. Indien uw leerling is opgenomen in een regionaal ziekenhuis of thuis wordt verzorgd kunt u de hulp inroepen van de consulenten van een onderwijsadviesbureau.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onderwijs aan zieke leerlingen of wilt u een leerling aanmelden? Neem dan contact op met een van de consulenten bij u in de regio, waarvan u een overzicht vindt op deze website.

Zorgen over, zorgen voor…

zorgenoverzorgenvoor100Dit boekje is geschreven voor leraren in het basis- , voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, die geconfronteerd worden met een zieke leerling. Het geeft u praktische informatie over de ondersteuning en begeleiding van deze leerlingen. U kunt het boekje hieronder downloaden.

Zorgen over, Zorgen voor... de leerling met een chronische of langdurige ziekte. - Ziezon, 2014

Print Friendly, PDF & Email