Het gaat over 250 tot 400.000 leerlingen / Over een witte vlek in het zorgbeleid

Ernstig zieke kinderen kun je gerust rekenen tot de groep kinderen die extra zorg nodig hebben. Toch ontbreekt deze doelgroep in veel zorgplannen van (basis)scholen, hoewel dit toch een wettelijke verplichting is. “Misschien”, zegt de coördinator van de ondersteuningsorganisatie ziezon, het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs, Michel Kleuters, “heeft dat te maken met het feit dat het scholen overkomt – te maken krijgen met ernstig zieke kinderen – en dat het dus niet te voorspellen is wanneer je er als school mee te maken krijgt. Eigenlijk is het heel eenvoudig om de witte vlek in het zorgplan of het schoolwerkplan van scholen weg te werken. Met een half uur op jaarbasis heb je zorgbeleid dat beter dan nu vaak het geval is, de school voorbereidt op ernstig, langdurig en/of chronisch zieke leerlingen.”

IN: Plein Primair
Jrg. 10 (29 oktober 2008) Nr. 7
p. 10 Het gaat over 250 tot 400.000 leerlingen / Over een witte vlek in het zorgbeleid


Print Friendly, PDF & Email