Timpaan Onderwijs

 

Timpaan Onderwijs
Zwedenlaan 16, 9403 DE Assen
Tel: 088 90 80 100
info@timpaanonderwijs.nl
www.timpaanonderwijs.nl

Timpaan Onderwijs is een middelgrote organisatie die drie programma’s kent waar onze brede dienstverlening in is ondergebracht. Het gaat om de programma’s zorg, advies en onderwijsontwikkeling voor de voorschoolse voorzieningen, primair- en voortgezet onderwijs en de gemeenten. Ons doel is dat ieder kind zijn/haar talenten maximaal kan ontwikkelen. De provincies Drenthe, Friesland, Groningen, Gelderland en Overijssel is ons werkgebied.

Team van experts
Bij Timpaan Onderwijs zijn ruim 45 ervaren medewerkers werkzaam, die activiteiten uitvoeren in de voorschoolse voorzieningen, het primair en voortgezet onderwijs en bij gemeenten.
De experts richten zich op vraagstukken van het primair en voortgezet onderwijs, die onder andere te maken hebben met taal, rekenen, sociale competentie, opbrengstgericht werken, passend onderwijs, schoolplanontwikkeling en ICT. Daarnaast richten we ons op de voorschoolse sector, waar implementatie van VVE-programma’s, het versterken van het handelen van pedagogisch medewerkers en VVE-coördinatie belangrijke thema’s zijn

 


Consulenten

rebede heer Rein Beld [coördinator OZL]
Email: r.beld@timpaanonderwijs.nl
Tel: 06 15509126

http://www.timpaanonderwijs.nl/ozl

 

Gemeenten

Gemeenten die tot het verzorgingsgebied van Timpaan horen: Aa en Hunze, Assen, Borger – Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld


Print Friendly, PDF & Email