Voorheen de regio OZL Flevoland

 

 

 

 

Per 1 april 2018 is regio OZL Flevoland samengevoegd met de regio OZL Overijssel, Achterhoek en Noord-Veluwe onder de nieuwe naam OZL IJsselgroep.

Na 1 juni 2018 kijk voor informatie op de website www.ozl.nu

Samen met de scholen realiseert de consulent OZL continuïteit in de educatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren, die door ernstige en/of langdurige ziekte aangewezen zijn op ‘onderwijs op maat’. Zo wordt bereikt dat deze leerlingen groeien naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.
Wij realiseren onze missie door ons primair te richten op scholen. Hierbij stimuleren wij de bewustwording bij scholen opdat zij vanuit hun verantwoordelijkheid vorm en uitvoering geven aan een passend onderwijsarrangement voor de zieke leerling. Wij ondersteunen scholen bij het uitvoeren van dit arrangement door middel van informatieverstrekking, advisering en begeleiding.

Barbara Thijssen [Consulent OZL]
barbara.thijssen@ijsselgroep.nl
Mobiel: 06 50 675 434

 

Sabine Timmers [Consulent OZL]

sabine.timmers@ijsselgroep.nl

Mobiel: 06 14 001 040

Marit Helmholt [Consulent OZL]

marit.helmholt@ijsselgroep.nl

Mobiel: 06 51 268 791

 

 

 

Gemeenten

Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde


Print Friendly, PDF & Email