Ziek: “Word eerst maar beter”, maar…

Bijna 1 op de 7 leerlingen in Nederland heeft een chronische ziekte. Dat zijn 320.000 leerlingen die dagelijks in meer of mindere mate een strijd leveren met hun gezondheid. Door de ontwikkelingen in de gezondheidszorg nemen de overlevingskansen toe en stijgt het aantal zieke leerlingen. Deze leerlingen hebben vaak extra onderwijszorg nodig.

In het onderwijs zijn zieke leerlingen niet altijd zichtbaar. Niet alleen doordat ze letterlijk afwezig zijn, maar ook omdat hun problemen niet altijd gesignaleerd worden. Juist voor zieke leerlingen is onderwijs erg belangrijk: het biedt structuur, regelmaat en houvast, maar ook de mogelijkheid voor sociaal contact met vrienden en klasgenoten. Passend Onderwijs voor deze groep leerlingen vraagt van de school vaak extra begeleiding en intensieve communicatie met ouders. De hulp van interne en externe professionals kan daarbij worden ingezet om de zieke leerling zo goed mogelijk te ondersteunen en passend onderwijs te bieden.

In deze film vertelt Ricky over zijn ziekte en over het onderwijs, dat aansluit bij wat hij kan. Daarnaast vertelt een docent van een school voor voortgezet onderwijs wat het voor de school betekent om een zieke leerling te begeleiden en onderwijs op maat te geven.


Print Friendly, PDF & Email