Dag van Chronisch Zieke Leerling in teken innovatie

In de Week van Chronisch Zieken staan de schijnwerpers op 12 november 2014 speciaal op kinderen gericht. Deze Dag van de Chronisch Zieke Leerling is in het leven geroepen door Ziezon (het Landelijk Netwerk Ziek zijn en Onderwijs). Zorgconsulenten organiseren vandaag in het hele land activiteiten om aandacht te vragen voor leerlingen die vanwege hun gezondheid niet naar school kunnen gaan.

Thema van deze week én dag is innovatie. Een thema dat niet alleen essentieel is bij het voorkomen van chronische aandoeningen, maar zeker ook bij het omgaan met een langdurige ziekte. Zo zijn er jaarlijks ruim 1.250 langdurig of chronisch zieke leerlingen (uit het basis- en voortgezet onderwijs) die fysiek niet in staat zijn om naar school te gaan, maar wel degelijk ‘bij de les kunnen blijven’.

De Klasgenoot
Innovatie is de sleutel om het zieke kind en de klas met elkaar te verbinden. Om ervoor te zorgen dat kinderen die langdurig ziek zijn, thuis of vanuit het ziekenhuis, in contact blijven met klasgenoten en school. KlasseContact (genomineerd voor de Innovatie Award & Route) reikt die sleutel aan, in de vorm van de ‘KPN Klasgenoot’; via een 4G-verbinding legt dit innovatieve apparaat een interactieve, livebeeld- en geluidsverbinding tussen leerling en de klas. Hierdoor blijft het kind bij met school en in contact met vriendjes en vriendinnetjes.

De Klasgenoot is uitgerust met een 360 graden-camera en een beeldscherm (touchscreen), zodat de klas en de leerling duidelijk in beeld zijn. Voor het geluid zijn op de Klasgenoot een microfoon en speakers geïnstalleerd. Hiermee is ook de verbinding in spraak goed hoorbaar. Dankzij KlasseContact kunnen de kinderen op afstand toch gewoon deelnemen aan het schoolleven. Ze kunnen als zij fysiek daartoe in staat zijn, vanuit huis hun lessen volgen, maar nog veel belangrijker: ze blijven in contact met hun klasgenootjes.

KlasseContact

  • Voor langdurig of chronisch zieke leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs (jaarlijks komen circa 1.250 leerlingen in aanmerking).
  • Gaat sociaal isolement tegen.
  • Helpt leerachterstand te minimaliseren.
  • KlasseContact is een gezamenlijk initiatief van het KPN Mooiste Contact Fonds en EDventure.

KlasseContact genomineerd voor Innovatie Award & Route
De NOT (Nationale Onderwijstentoonstelling) 2015 is de gelegenheid waarop exposanten de stand van zaken (hun `state of the art’) aan de Nederlandse onderwijssector laten zien. Het is de plaats om beproefde creativiteit breed te verspreiden. De Innovatie Award & Route draagt eraan bij om innovaties te stimuleren en er een brede bekendheid aan te geven. Daarnaast geeft deze prijs speciale waardering voor het innovatieve werk. KlasseContact is genomineerd voor 2015.

Ziezon (Landelijk Netwerk Ziek Zijn en Onderwijs)
De ‘Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke Leerlingen’ (WOOZ) stelt scholen zelf verantwoordelijk voor het onderwijs van hun zieke leerlingen. De leerkrachten staan hier echter niet alleen voor. Zij kunnen hierbij ondersteuning vragen aan de consulenten van Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). Deze consulenten zijn aangesloten bij de onderwijsadviesbureaus en bij de Educatieve Voorzieningen van de Universitair Medische Centra. Samen vormen zij het Landelijk Netwerk Ziek Zijn en Onderwijs (Ziezon). Samenwerkingsverbanden en schoolbesturen, maar ook leraren en ouders met een zieke leerling kunnen met al hun vragen over (passend) onderwijs en ziek zijn terecht bij www.ziezon.nl.


Print Friendly, PDF & Email