Cyberpoli.nl

De cyberpoli is een online en interactieve ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte als coeliakie, diabetes, astma, IBD, aangeboren hartafwijkingen, jeugdreuma, CF, hiv of sikkelcelziekte, Klinefelter syndroom of down syndroom. Want het is niet niets als je een chronische ziekte hebt.
Veel kinderen en jongeren met een chronische ziekte lopen rond met vragen over hun ziekte die zij niet aan hun behandelaar hebben kunnen vragen. Of ze willen gewoon nú iets weten over het leven met hun ziekte en het volgende poli bezoek staat pas gepland over een maand.

Op deze site kunnen kinderen met een chronische ziekte :

  • anoniem een vraag stellen aan een specialist, huisarts, longconsulent, diëtist, orthopedagoog of andere behandelaar
  • anoniem een vraag stellen aan ervaringsdeskundigen
  • ervaringen uitwisselen of gewoon gezellig met andere kinderen chatten
  • hun kennis over hun ziekte vergroten of verdiepen
  • inzicht krijgen in hun eigen welbevinden

www.cyberpoli.nl.


Print Friendly, PDF & Email