Ondersteuning vanuit Onderwijsadviesbureaus

Handreiking examineren studenten met extra ondersteuningsvraag

Dit document bevat informatie die uw school kan helpen bij het opstellen van beleid en afspraken rondom examinering voor studenten met een extra ondersteuningsvraag, waaronder studenten met een chronische ziekte.

Lees meer

Zorgen over, zorgen voor…

Zieke leerlingen zijn niet altijd in staat optimaal te profiteren van het reguliere onderwijsaanbod. Dit boekje levert een bijdrage aan een schoolloopbaan voor zieke leerlingen met zo min mogelijk onderbrekingen.

Lees meer

Ziek: “Word eerst maar beter”, maar…

In deze film vertelt Ricky over zijn ziekte en over het onderwijs, dat aansluit bij wat hij kan. Daarnaast vertelt een docent van een school voor voortgezet onderwijs wat het voor de school betekent om een zieke leerling te begeleiden en onderwijs op maat te geven.

Lees meer

CED-Groep Werkwijzer: Contact met een zieke leerling en zijn ouders

Deze Werkwijzer is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en directies in het (speciaal) basisonderwijs die op hun school te maken hebben met een leerling die door ziekte langdurig afwezig is.

Lees meer