Websites voor u en uw kind

Artsen voor kinderen

Artsen voor Kinderen werkt aan een betere kwaliteit van leven voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte. Met diverse praktische projecten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer

Cyberpoli.nl

De cyberpoli is een online ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte als coeliakie, diabetes, astma, IBD, aangeboren hartafwijkingen, jeugdreuma, CF, hiv of sikkelcelziekte, Klinefelter syndroom of down syndroom.

Lees meer

Handicap + Studie

Handicap + studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap, stimuleert dat jongeren met een functiebeperking succesvol kunnen studeren in een opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs.

Lees meer

Ik heb dat, website voor kinderen over erfelijkheid en ziektes die erfelijk zijn

Ikhebdat.nl is gemaakt voor kinderen. De teksten werden speciaal voor hen geschreven. Moeilijke onderwerpen en moeilijke woorden zijn soms vereenvoudigd, om ze begrijpelijk te maken.

Lees meer

Jeugdreuma in de klas

Hoe begeleid je een leerling met jeugdreuma in het voortgezet onderwijs? Voor een leerling met jeugdreuma is een goede begeleiding vanuit school heel belangrijk.

Lees meer

Kind en Ziekenhuis

Stichting Kind en Ziekenhuis is een landelijke patiëntenorganisatie die zich inzet om de kwaliteit en kind gerichtheid van de zorg aan kinderen te stimuleren. K&Z bevordert het welzijn van kinderen vóór, tijdens en ná een bezoek of opname in het ziekenhuis.

Lees meer