Informatie voor ouders

Zorgen over, zorgen voor…

Zieke leerlingen zijn niet altijd in staat optimaal te profiteren van het reguliere onderwijsaanbod. Dit boekje levert een bijdrage aan een schoolloopbaan voor zieke leerlingen met zo min mogelijk onderbrekingen.

Lees meer

Nieuwe brochure voor ouders van zieke leerlingen

Onlangs is een brochure verschenen voor ouders van leerlingen met een chronische ziekte, een handicap of een ontwikkelingsstoornis met informatie over passend onderwijs. De brochure is geschreven door het steunpunt Passend Onderwijs , dat een onderdeel is van 510, het informatiepunt voor ouders met vragen over onderwijs.

Lees meer

De WKZ-school

Laat kinderen zo snel mogelijk weer dingen voor school doen, is het uitgangspunt van de WKZ-school: ondanks dat kinderen lichamelijk iets mankeren, ze kunnen wél nog denken. Door les te krijgen ontdekken ze dat ze meer kunnen dan ze dachten en daar genieten ze van.

Lees meer