Zorgen over, zorgen voor: het onderwijs van uw zieke kind en zijn broer of zus

Het onderwijs van uw zieke kind en zijn broer of zus

Doel van dit boekje is om ouders te informeren over het onderwijs van een kind met een chronische aandoening of langdurige ziekte.

Ook biedt het handreikingen voor de begeleiding van de leerling met een zieke broer of zus thuis en op school

Zorgen over, zorgen voor.. deel 3

Ria Bakker, Mieneke Engwerda
Consulenten OZL
Ziezon, 2016