Boekje voor ondersteuning ouders en het onderwijs van het zieke kind

In de serie Zorgen over, zorgen voor is deel 3 verschenen voor ouders met een ziek kind.
Doel van dit boekje is om ouders te informeren over het onderwijs van een kind met een chronische aandoening of langdurige ziekte. Ook biedt het handreikingen voor de begeleiding van de leerling met een zieke broer of zus thuis en op school
ZiezonZorgenOverZorgenVoorouders


Print Friendly, PDF & Email