3FM Tussenuur zoekt jongeren met een chronische aandoening

3FM Tussenuur, het online channel voor middelbare scholieren, uitgerold via de kanalen van NPO 3FM is op zoek naar jongeren met een chronische aandoening tot 20 jaar die hun verhaal willen vertellen. Dit verhaal komt dan op de website van 3FM Tussenuur.

Samen met Tussenuur wil Fonds Nuts Ohra (FNO) een campagne opzetten met het thema ”Jongeren met een chronische aandoening in het onderwijs”. De aanleiding vormt de FNO-bijeenkomst Club van 100 op 13 november 2017. Op die dag gaan 100 politici, bestuurders en andere sleutelfiguren in gesprek met jongeren om het onderwijs voor iedere jongere even toegankelijk te maken.

Vind je het leuk om mee te doen aan Tussenuur 3FM stuur dan een bericht aan: Karianne Vermaas: info@whataboutusers.com

Lees meer over de oproep van Tussenuur 3FM (002) en bekijk op YouTube het filmpje van de eerste bijeenkomst van de Club van 100.

 


Print Friendly, PDF & Email